Huisarts Nu 2016; 45(6): november-december

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 december 16

Een huisarts uit de (zes)duizend…

-
Van Overloop, Maaike

Toen ik voorzitter werd, was alles nieuw. Alles was een verrassing en alles een uitdaging. De leukste blijft nog steeds de jurering en uitreiking van de Prijs voor Vlaamse en Brusselse huisarts. Het was een verrassing dat ik als voorzitter van Domus Medica ook voorzitter werd van deze jury. Het was een nog grotere verrassing te zien hoeveel talent en inzet er onder de Vlaamse en Brusselse huisartsen schuilt. En hoe enthousiast jullie als collega's zijn over die bijzondere huisarts.

Lees meer

Hoe wordt de arts een (suïcidale) patiënt? Resultaten van een literatuurstudie en onlinebevraging bij 302 Vlaamse huisartsen

-
Claessens, Hanne

Artsen hebben over het algemeen een lagere mortaliteit voor de meeste gezondheidsrisico's, maar een hogere sterfte door zelfdoding. Het onderzoek naar 'Suïcidepreventie bij (huis)artsen' leidt echter niet tot harde cijfers (zie blz. 228). Objectief gezien treft zelfdoding Vlaamse artsen niet meer dan andere Vlamingen.
De suïcidecijfers in de algemene bevolking zijn al erg hoog. Beroepsgroepen die sterk op artsen gelijken, doen het veel beter. Door de gebrekkige registratie kunnen deze suïcidecijfers ook een onderschatting van de werkelijkheid zijn. Het suïciderisico onder vrouwelijke artsen is wel degelijk sterk verhoogd.

Lees meer

Hoe schadelijk is alcohol? VAD stelt nieuwe alcoholnorm voor

-
Defillet, Tom

Dit najaar maakt VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, een nieuwe laagrisicoalcoholnorm bekend. De oude aanvaardbare norm dateerde reeds van 2009 en was aan herziening toe.
De laatste jaren raakten heel wat nieuwe inzichten over de risico's van alcohol bekend. Tot voor kort ging men er bijvoorbeeld nog van uit dat de risico's op mortaliteit door alcoholgebruik weergegeven konden worden door een J-curve. Dit betekende dat matige drinkers een lager mortaliteitsrisico hadden dan abstinente drinkers. Stockwell en collega's deden in een recente reviewstudie een nieuwe analyse van de onderzoeken en komen tot de conclusie dat er van een J-curve geen sprake meer kan zijn.

Lees meer

Van student tot bijna-arts. Ervaringen van masterstudenten geneeskunde

-
Adriaenssens, Niels
Remmen, Roy
Monsieurs, Koenraad
Haine, Steven
Everaerts, Ella
Mertens, Michelle
Van Looy, Eveline

De medische basisopleiding in Vlaanderen is het laatste decennium sterk hervormd. Onder meer geïnspireerd door het zogenaamde Raamplan Artsenopleiding in Nederland (met o.a. de competenties voor een basisarts), werd overgestapt van een klassieke opleiding naar een vorming die van studenten echte basisartsen maakt. Een basisarts heeft voldoende kennis, vaardigheden en de juiste attitudes om te beginnen aan een vervolgopleiding.

Lees meer

Hoe ervaart een student het integratieonderwijs in de praktijk?

-
Mertens, Michelle

In de module integratieonderwijs tijdens onze opleiding kwam een patiënte met een verhoogd risico op een erfelijke borstkanker spreken. Dat was ongelooflijk interessant en de persoonlijke geschiedenis en de aanpak ervan door de huisarts, chirurg en klinisch geneticus lieten de studenten niet onaangeroerd. De getuigenis van iemand die zelf met het probleem wordt geconfronteerd, laat meer indruk na dan een theoretische PowerPointpresentatie of het leren van een hoofdstuk uit een cursus.

Lees meer

De eerste stappen van een student in de casuïstiek

-
Van Looy, Eveline

Het was mij opgevallen dat de meeste professoren een klacht vooral beschouwen binnen hun eigen domein, terwijl er vaak meerdere orgaansystemen aan de basis liggen van een probleem. Aangezien de geneeskunde er juist naar streeft om al deze denksystemen te integreren, vond ik mijn huisartsenstage een goede kans om te proberen een klinische differentiaaldiagnose te vormen over de specialismen en orgaansystemen heen. Mijn doel was mijn kennis te integreren door zelf een actief denkproces te doorlopen.

Lees meer

De grote stap: van student naar haio

-
Everaerts, Ella

Ondanks de grote goesting om eraan te beginnen, kijk ik toch met een dubbel gevoel uit naar mijn eerste praktijkervaringen. Er zijn meerdere redenen waarom ik me nog onzeker voel, zowel op het vlak van mijn (nog) beperkte medische kunde als op persoonlijk vlak. Mijn grootste angst is dat ik een medische fout zou maken waarmee ik een patiënt schade zou berokkenen of, nog erger, zijn leven in gevaar zou brengen. Ik blijf met de vraag worstelen hoe ik in echte omstandigheden bij elke patiënt zeker zal kunnen zijn dat ik juist gehandeld heb.

Lees meer

Hoe een klein landje groot kan zijn

-
Distelmans, Wim

Hoe is een klein landje als België erin geslaagd om zowel goed georganiseerde palliatieve zorg als de wettelijke mogelijkheid van euthanasie te voorzien? Zeker niet zonder slag of stoot. Zelfs vandaag wordt door sommige hardliners palliatieve zorg nog te graag uitgespeeld tegen euthanasie.

Lees meer

Wilsverklaringen in de praktijk. Welke drempels ervaren huisartsen en burgers?

-
Schoenmakers, Birgitte
Bourguignon, Sofie
Delanote, Anthony
Scholten, Guda
Vermeulen, Bieke
Van Boxem, Geert

Door de sterk evoluerende kennis en technologie in de medische wereld en de vergrijzing van de bevolking groeit de noodzaak tot vroegtijdige zorgplanning (VZP) bij ouderen. In België sterft 9% van de bevolking aan een plotse dood, terwijl 91% sterft aan een ziekte. In deze laatste groep sterft 25% aan kanker.

Lees meer

Vroege identificatie van palliatieve zorgnoden. Kwalitatief onderzoek bij huisartsen, thuisverpleegkundigen en patiënten

-
Beernaert, Kim
Deliens, Luc
De Vleminck, Aline
Devroey, Dirk
Pardon, Koen
Van den Block, Lieve
Cohen, Joachim

Palliatieve zorg wordt beschouwd als een holistische benadering waarbij pijncontrole en zorg voor de lichamelijke, psychosociale en spirituele noden van de patiënt met een levensbedreigende ziekte centraal staan. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met een levensbeperkende ziekte (niet alleen kanker) vanaf de diagnose geconfronteerd worden met toenemende multidimensionale noden en voordeel kunnen halen uit palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop.

Lees meer

Ziek op internet of ziek door internet? De effecten van dokter Google op het gezondheidsgedrag in Vlaanderen

-
Schoenmakers, Birgitte
Auwerx, Koen
Debbaut, Pieterjan
Van Riel, Noor
Vanhees, Sanne

Ruim de helft van de Belgen (56%) gebruikt naast de klassieke bronnen zoals geschreven literatuur ook het internet, alias dokter Google, om gezondheidsgerelateerde informatie op te zoeken. Voornamelijk jongeren tussen 15 en 24 jaar, hoger opgeleiden en vrouwen gaan digitaal op zoek naar informatie met betrekking tot ziekte en gezondheid. Toch vindt twee derde deze informatie niet betrouwbaar en een derde geeft aan verwarder en onzekerder te zijn na de zoektocht.

Lees meer

Op stap met Jong Domus en Vasco da Gama

-
Heyerick, Maaike

Ik leerde Vasco da Gama Movement (VdGM) kennen via Jong Domus: een piepjonge organisatie voor en door haio's en jonge huisartsen in Vlaanderen. Hun Vasco da Gama-virus bleek al snel uiterst besmettelijk: na enkele maanden zat ik dol- enthousiast op een vlucht naar Jeruzalem om daar andere jonge huisartsen te ontmoeten.

Lees meer