Huisarts Nu 2017; 46(1): januari-februari

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 februari 17

Een doorstart is een nieuw begin

-
Avonts, Dirk

Na het ontslag van de vorige redactieploeg kende Huisarts Nu een moeilijke periode. Toch viel in 2016 om de twee maanden een nummer in jouw brievenbus. Dat kon enkel dankzij een zorgvuldig opgebouwde voorraad artikels en de inzet van Carine Deceulaer, de gedreven en standvastige eindredacteur. Maar naast de zorg voor de continuïteit timmerde Domus Medica ook aan de weg van een nieuw tijdperk voor Huisarts Nu.

Lees meer

Het gebruik van elektronische patiëntenportalen. Een literatuurstudie over de ervaringen van patiënten en artsen

-
Van Roy, Kaatje

Wereldwijd kent het gebruik van elektronische medische dossiers (EMD) of electronic health records (EHR) een sterke groei. Dit vergemakkelijkt het uitwisselen van patiëntengegevens en biedt patiënten ook de mogelijkheid om rechtstreeks delen van hun eigen medisch dossier te raadplegen, op te laden of te wijzigen. Een dergelijke webbased toegang voor patiënten tot hun medisch dossier wordt ook wel een 'patiëntenportaal' genoemd.

Lees meer

Kan een antibioticakuur bij jonge kinderen met acute otitis media korter?

-
Avonts, Dirk

De afweging 'antibiotica of niet' bij kinderen tussen een half en twee jaar met een acute otitis media gebeurt op geleide van het klinisch beeld. Een kuur met antibiotica is in de regel aangewezen bij een ernstig ziektebeeld, of als er geen verbetering optreedt na drie dagen afwachten. Eerste keuze in ons land is amoxicilline gedurende vijf tot zeven dagen; bij onvoldoende klinische respons wordt amoxicilline-clavulaanzuur aanbevolen. In de Verenigde Staten is amoxicilline-clavulaanzuur het eerstekeuzeantibioticum voor jonge kinderen met acute otitis media.

Lees meer

Heeft de luchtkwaliteit ook invloed op de minder kwetsbare populatie?

-
Avonts, Dirk

Slechte luchtkwaliteit in steden weerspiegelt zich in een stijging van het aantal ziekenhuisopnames voor ademhalingsgerelateerde aandoeningen. Dat is begrijpelijk, want de inwoners met ernstig chronisch longlijden zijn vatbaarder voor een verslechtering van de omgevingslucht en kunnen daardoor in ademnood geraken met hospitalisatie als gevolg.

Lees meer

Depressie bij volwassenen

-
Declercq, Tom

De oorspronkelijke Domus Medica-richtlijn Depressie dateert van 2008. Sindsdien is er onder andere meer aandacht geweest voor de aanpak van depressie bij ouderen en werd voor het eerst een multidisciplinaire en gestructureerde aanpak in woonzorgcentra (WZC) onderzocht. Ook de niet-medicamenteuze aanpak van depressie is meer en beter onderzocht.

Lees meer

Van het universitair ziekenhuis in Kigali naar een groepspraktijk in Gent. Interview met dr. Chantal Nyiraguhirwa

-
Ceulemans, Filip

Anticonceptie loopt als een rode draad doorheen de nog prille carrière van dr. Chantal Nyiraguhirwa. Zowel in haar vaderland Rwanda als in Genève bij de Wereldgezondheidsorganisatie en in haar masterproef kwam het onderwerp aan bod.
Wanneer we dr. Chantal Nyiraguhirwa voor een gesprek ontmoeten in haar flat in Gent, is ze aan haar laatste weken bezig in het wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort. Binnenkort gaat ze aan de slag in een gezondheidscentrum in Lokeren. Maar haar verhaal begint veel vroeger in Rwanda.

Lees meer

De huisarts als patiënt. Barrières tot de gezondheidszorg

-
Delporte, Femke
Bombeke, Katrien
Bastiaens, Hilde

De laatste jaren is de aandacht voor zelfzorg bij artsen enorm toegenomen, en terecht. Artsen behoren tot de risicogroep voor een scala aan psychosociale problemen. Burn-out is hierin een thema dat grote zorgen baart door de grote impact op de gezondheidszorg.
In hun review wijzen Wallace et al. op het rechtstreekse verband tussen het welzijn van artsen en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een land. Een arts die zich goed in zijn vel voelt, staat scherper, maakt minder fouten en heeft meer tevreden patiënten die meer therapietrouw vertonen.

Lees meer

Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Aandachtspunten op weg naar meer patiëntgerichte zorg

-
Lauwerier, Emelien
Van Pottelbergh, Gijs

Een grijze epidemie dreigt voor België en de meeste andere westerse landen. In 2012 stond de teller op 1,92 miljoen personen die 65 jaar of ouder waren, waarbij 0,57 miljoen personen 80 jaar of ouder waren. Die aantallen stonden voor respectievelijk 17,4% en 5,2% van de totale Belgische populatie.
De komende jaren verwacht men een sterke stijging van deze aantallen. Naar 2030 toe spreekt men van 2,7 miljoen 65-plussers en 0,78 miljoen 80-plussers, die staan voor respectievelijk 22% en 6,3% van de Belgische bevolking. Voor 2050 spreekt men zelfs van 3,21 miljoen 65-plussers (24,5%) en 1,25 miljoen 80-plussers (9,5%).

Lees meer

Hoe bouw je een praktijk? Architectuur en infrastructuur van de huisartsenpraktijken in Vlaanderen

-
Lowagie, Liesbeth
Schoenmakers, Birgitte

Er is de laatste tijd een groeiende interesse voor architectuur en infrastructuur van een huisartsenpraktijk. Huisartsen in Vlaanderen die hun praktijk willen bouwen of verbouwen, vonden vroeger nogal moeilijk concrete informatie. Architecten hadden vaak wisselende ervaring in de specifieke eisen die gepaard gaan met het bouwen van een huisartsenpraktijk.

Lees meer

Implementatie van de Palliatieve Zorg Indicator Tool. Kwalitatief onderzoek in een groepspraktijk

-
Leysen, Bert
Wens, Johan
Van den Eynden, Bart
Roovers, Jan
Seuntjens, Luc

Veel huisartsen vinden palliatieve zorg een belangrijk deel van hun taak.1 Toch zijn er ook barrières bij huisartsen om aan vroegtijdige zorgplanning te doen.
De Palliatieve Zorg Indicator Tool (PICT) is een hulpmiddel dat bedoeld is voor de vroegtijdige herkenning van mensen in een palliatieve zorgfase, zodat de overgang naar vroegtijdige zorgplanning en ondersteunende comfortzorg gemakkelijker kan verlopen.
De PICT is een vertaling door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen van de Britse 'Supportive and Palliative Care Indicators Tool' (SPICT), die gebruikt wordt in het 'Gold Standards Framework', een nationaal programma in het Verenigd Koninkrijk om op een systematische manier palliatieve zorg aan te bieden aan wie hierbij baat kan hebben.

Lees meer

Theodor Billroth, wetenschap en kunst in polyfoon verband

-
Delanoye, Jan-Jakob

Mijn tweede week stage, haar derde week op de palliatieve eenheid. Zij heeft een tumor in haar buik, ik een krop in mijn keel. Marleen is gekomen om te sterven, ik om te leren van de stervenden.

Lees meer