Huisarts Nu 2017; 46(2): maart-april

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 april 17

De huisarts, een supersamenwerker?

-
Avonts, Dirk

De Eerstelijnsconferentie was even 'slikken' voor de modale huisarts. Ons gekend hulpverleningsmodel staat op de helling. De eerste lijn is een 'team', concludeert Guy Tegenbos in dit nummer. Hij is een bevoorrecht getuige van het proces van deze Eerstelijnsconferentie. Maar werken we al niet lang 'in een team'? Ja, met de huisarts als spin in het web van de eerste lijn, de coördinator van de zorg, het centrale aanspreekpunt.

Lees meer

Wat moet de burger onthouden van de Eerstelijnsconferentie?

-
Tegenbos, Guy

Wat de Eerstelijnsconferentie betekent voor huisartsen en andere zorgaanbieders, is goed uitgelegd door Emelien Lauwerier en Gijs Van Pottelbergh in het vorige nummer van Huisarts Nu. Maar wat betekent ze voor de burger? Wat is relevant voor hem/haar?

Lees meer

Kinkhoest- en griepvaccinatie bij zwangere vrouwen. Wat is de rol van de huisarts?

-
Leuridan, Elke
Maertens, Kirsten

Zwangere vrouwen en pasgeborenen hebben in het algemeen een verhoogd risico voor infectieziekten. Kinkhoesten griepvaccinatieprogramma's tijdens de zwangerschap hebben bewezen dat ze effectief zijn in het voorkomen van ziekte en hospitalisatie door kinkhoest en influenza, van zowel zwangere vrouwen als hun jonge zuigelingen. Sinds augustus 2013 raadt de Hoge Gezondheidsraad van België (HGR) kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap aan bij iedere zwangerschap tussen 24 en 32 weken zwangerschapsduur.

Lees meer

Kan regelmatige fysieke inspanning een sedentair leven compenseren?

-
Avonts, Dirk

Een zittend, weinig actief leven is de norm geworden in de westerse wereld, zowel tijdens de werkuren (zittend voor het beeldscherm of in de wagen) als tijdens de vrije tijd (televisiekijken). Deze groeiende sedentaire levenswijze zorgt wereldwijd voor jaarlijks vijf miljoen vroegtijdige overlijdens. Een zittend leven kan niet altijd vermeden worden, maar een belangrijke vraag is: kan (extra) fysieke inspanning de nadelige effecten van een sedentair leven compenseren of tenietdoen?

Lees meer

Persoonsgerichte zorg bij patiënten met depressie

-
Avonts, Dirk

Patiënten met depressie komen in regel bij hun huisarts terecht en meestal speelt ook de behandeling zich binnen de eerste lijn af. Het therapeutisch arsenaal is gevarieerd en de persoonlijke voorkeuren van patiënten zijn cruciaal in de keuze van de diverse behandelopties: geen behandeling (zorgzaam afwachten van de evolutie), psychotherapie of medicatie.

Lees meer

Huisarts, het mooiste beroep ter wereld. Interview met dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

-
Ceulemans, Filip

Sinds 1 januari 2017 is dr. Roel Van Giel de nieuwe voorzitter van Domus Medica. Zijn missie: het huisartsenberoep op een positieve manier onder de aandacht brengen.
Roel Van Giel mag dan al enkele jaren ondervoorzitter zijn van Domus Medica, al bij al is de kersverse voorzitter van de grootste Vlaamse huisartsenorganisatie een relatief nieuw gezicht in de huisartsgeneeskunde. In 2010 studeerde hij af aan de KU Leuven. Vervolgens behaalde hij een master management en beleid in de gezondheidszorg. Deze master focust op de organisatie, de financiering en het management van het gezondheidsbeleid.

Lees meer

Medicatienazicht bij patiënten met polyfarmacie. De GheOP³S-tool: een expliciete Belgische checklist

-
De Sutter, An
Tommelein, Eline
Boussery, Koen

Zowel in België als in Europa wordt het aantal personen ouder dan 65 jaar alsmaar groter. Recente cijfers geven aan dat ongeveer 20% van de totale populatie ouder is dan 65 jaar, wat in België neerkomt op ruim twee miljoen oudere personen.
Als medicatie voor oudere patiënten wordt voorgeschreven, moeten we rekening houden met leefstijdsgerelateerde veranderingen in de omzetting en het gedrag van geneesmiddelen (farmacokinetiek en -dynamiek). Bovendien worden omwille van multimorbiditeit (i.e. meerdere chronische aandoeningen bij dezelfde patiënt) vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven (i.e. polyfarmacie).

Lees meer

Gebruikt elke patiënte het juiste anticonceptiemiddel? Resultaten van een praktijkverbeterend project

-
Schoenmakers, Birgitte
Martens, Katrien
Neyrinck, Annelies
Vanderbauwhede, Stefanie
Viaene, Koen

Een groot deel van de vrouwelijke patiëntenpopulatie gebruikt gedurende een aanzienlijke periode van hun leven een of andere vorm van anticonceptie. De huisarts speelt een belangrijke rol in de keuze en opvolging van het anticonceptiemiddel.
Hoewel er wetenschappelijke richtlijnen bestaan over het rationeel voorschrijven van anticonceptie, zijn er grote verschillen in de keuze van anticonceptie wereldwijd maar ook op niveau van elke huisarts.

Lees meer

Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen. Hoe kunnen huisarts en patiënt tot een beter contact komen?

-
Jacobs, Tom
Claes, Laurence

Bij 13,5% van de algemene bevolking kan minstens één persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd worden. Bij mensen met een andere psychiatrische diagnose en bij mensen met druggebruik komen persoonlijkheidsstoornissen zelfs in meer dan de helft van de gevallen voor. Veel persoonlijkheidsstoornissen gaan gepaard met een toegenomen zorgbehoefte. Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen ervaren meer zorgbehoeften dan patiënten met angst- of stemmingsstoornissen. In de eerste lijn zorgen persoonlijkheidsstoornissen voor complicaties bij de behandeling, uitgelokt door de psychiatrische comorbiditeit of door middelengebruik en door problemen in de interactie.

Lees meer

Welke plaats heeft een zuurstofsaturatiemeter in de praktijk? Resultaten van een literatuuronderzoek en bevraging van huisartsen

-
Avonts, Dirk
Vanden Berghe, Sarah
Linskens, Els

Zuurstofsaturatiemeters worden wereldwijd gebruikt op diensten voor intensieve zorgen, in de anesthesie en op spoedgevallen. Dat is niet verwonderlijk, want de zuurstofsaturatie in het bloed is de vijfde vitale parameter in de klinische evaluatie van een patiënt, naast pols, bloeddruk, temperatuur en ademhalingsfrequentie.
De arteriële bloedgaswaarden zijn in een ziekenhuismilieu de gouden standaard om de zuurstofspanning in het bloed (PaO2), gecorreleerd met de zuurstofsaturatie (SaO2), te bepalen. Deze test is in een eerstelijnssetting zeer moeilijk te gebruiken. Is er een aanvaardbaar alternatief?

Lees meer

Kan een e-module de kennis van Basic Life Support verbeteren? Resultaten van een interventiestudie

-
Schoenmakers, Birgitte
Buts, Liesbeth
Jaspers, Dorien
Renier, Walter

Een plotse hartstilstand is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Jaarlijks worden in Europa 350 000 tot 700 000 personen hierdoor getroffen.
Iedereen kan worden geconfronteerd met een persoon die bewusteloos is en niet meer ademt. Het correct en tijdig uitvoeren van 'basic life support' (BLS) is dan van cruciaal belang, gezien dit de uitkomst en overlevingskansen van het slachtoffer in belangrijke mate mee bepaalt. Vaak is het echter zo dat mensen hulpeloos staan toe te kijken wanneer ze geconfronteerd worden met een dergelijke situatie, vaak uit angst, maar ook uit onwetendheid.

Lees meer

Solange

-
D’Argent, Franky

Ze is net terug van een tripje naar het lokale ziekenhuis. Een 'midweek', zeg maar. Tijdens het weekend verwezen door de wachtarts, wegens koorts en verwardheid. Ik heb geen zin om mijn telefoon overal mee te zeulen, zeker niet tijdens weekends, maar elke maandag ben ik dan toch weer teleurgesteld als ik zie hoe laag de drempel is voor sommige collega's om iemand binnen 'te draaien', zeker vanuit het rusthuis.

Lees meer

Prutske

-
Wiggers, Anne Marieke

Het is de eerste zonnige dag die echt aanvoelt als lente en ik fiets met een stralend humeur naar mijn eerste huisbezoek. Ik ben gebeld voor een huisbezoekje aan mevrouw S., een lieve maar zenuwachtige dame van 86 jaar. Vorige week was ze al eens bij mij, haar partner was toen juist overleden na een relatie van dertien jaar. Ze zei toen wel met enige klem: 'Het was eigenlijk meer een vriend hoor, seks enzo, daar deden wij niet aan.' Maar ze woonden dus wel samen in een huis vlakbij de praktijk.

Lees meer