Huisarts Nu 2017; 46(3): mei-juni

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 juni 17

Bevlogenheid

-
Avonts, Dirk

Deze maand behalen een paar honderd huisartsen-in-opleiding (haio’s) hun erkenning als ‘volwaardig’ huisarts. Ze hebben een lang en grondig traject achter de rug van basiskennis, omgaan met evidence, klinische stages en ervaringsgericht leren in een opleidingspraktijk, het ‘echte’ werk. Twee jaar om de hele medische bagage te boetseren tot een eigen stijl. In het begin wat aarzelend, onzeker, maar met steeds meer vertrouwen in de groei naar een eigen invulling van het huisarts zijn.

Lees meer

Hatha-yoga bij aanhoudende depressieve klachten

-
Avonts, Dirk

Op 21 juni is het Wereld Yoga Dag. Dat levert mooie beelden op van massa’s yogabeoefenaars overal ter wereld. Want yoga is een toenemende hype. In de Verenigde Staten beoefent 10% van de bevolking regelmatig yoga. Heeft deze oosterse vorm van lichaamsbewustzijn nog iets meer te bieden dan een modegril om rust en ontspanning op te zoeken? Is er een mogelijk therapeutisch effect?

Lees meer

Helpen levensstijlaanpassingen om de prognose bij borstkankerpatiënten te verbeteren?

-
Vantomme, Olivier

Meer dan 90% van de borstkankerpatiënten krijgt de diagnose in een vroeg stadium, maar toch sterft uiteindelijk 25% ten gevolge van metastasen op afstand. Vele patiënten zoeken dan ook actief naar allerlei soorten manieren om dit risico te verkleinen. Goede informatie is daarbij cruciaal.

Lees meer

Taskshift van artsen naar verpleegkundigen in 39 landen

-
Vantomme, Olivier

In vele landen staat de eerstelijnsgezondheidzorg onder druk, onder andere door de toenemende levensverwachting, multimorbiditeit en chroniciteit van zorg. Taakdelegatie van artsen naar verpleegkundigen in de eerste lijn is een belangrijke strategie om deze druk te doen zakken. Studies tonen aan dat goedopgeleide verpleegkundigen voor bepaalde pathologie minstens evenwaardige zorg kunnen verlenen als artsen.

Lees meer

Bevlogenheid van huisartsen. Een literatuuronderzoek

-
Lenaerts, Roselinde
Goedhuys, Jo

Werken maakt gelukkig. Of niet? Harde prevalentiecijfers ontbreken, maar zo’n 10% van de huisartsen zou aan een burn-out lijden. De literatuur staat bol van artikels betreffende het herkennen en behandelen van ‘negatieve’ signalen. Maar is het als huisarts voldoende om van min één naar nul te gaan?
Vertrekkende van het idee dat huisartsgeneeskunde niet enkel inspanning, moeite en opoffering betekent, maar ook uitdaging, groei en plezier, belanden we in het domein van de positieve psychologie: wat zit er tussen nul en plus één? Deze uitbreiding op de traditionele psychologie focust op de veerkracht van mensen, hun talenten, positieve ervaringen en emoties om tot een optimaal functioneren te komen.

Lees meer

Hoe bevlogen zijn Vlaamse huisartsen? Een veldonderzoek

-
Lenaerts, Roselinde
Goedhuys, Jo

Na het literatuuronderzoek naar bevlogenheid (zie blz. 104) wilden we ook nagaan hoe bevlogen huisartsen in de praktijk zijn. Gepassioneerde huisartsen die hart en ziel in hun beroep leggen, kennen we allemaal. Toch staat deze groep zelden in de kijker. Onderzoek richt zich vooral op huisartsen met klachten zoals depressie en burn-out. Hoewel dit zeer belangrijk is, leek het interessant de focus eens te verleggen.
Gezien de positieve attitudes en prestaties die uit bevlogenheid voortvloeien, evenals het aanstekelijk werkende enthousiasme op de omgeving, lijkt het nuttig bevlogenheid bij huisartsen in kaart te brengen.
Bevlogenheid wordt gedefinieerd als ‘een positieve toestand van opperste voldoening die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie’. Dit laatste item verwijst naar het volledig opgaan in het werk. Bevlogenheid wordt gemeten door middel van de betrouwbare en gevalideerde Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES).

Lees meer

‘Communicatie tussen huisartsen en psychiaters kan en moet beter’. Interview met Karin Van den Bulck en Dirk De Wachter

-
Ceulemans, Filip

Zijn huisartsen en psychiaters concurrenten of eerder partners in de zorg? Huisarts Nu vroeg het aan een ‘gemengd koppel’, huisarts Karin Van den Bulck en psychiater Dirk De Wachter.

Lees meer

Stigma in de psychiatrie

-
Catthoor, Kirsten

Stel: een 24-jarige briljante student derde master geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven ambieert een coassistentschap psychiatrie. Wat denkt u dat hij te horen krijgt van zijn opleider huisartsgeneeskunde:
‘Interessant! De geestelijke gezondheidszorg zit in de lift en met de recente ambulantisering van zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid staan heel wat innoverende projecten op stapel.’
‘Elke dag word ik in mijn praktijk geconfronteerd met de ellende die verslaving kan aanrichten. Ik heb daar als huisarts te weinig grip op. Het is ontzettend belangrijk dat er ingezet wordt op multidisciplinair behandelen van middelenmisbruik en inclusie van deze steeds maar groeiende groep mensen. Goed dat je daarin wil investeren!’

Lees meer

Mantelzorgers: een cruciale en complexe rol in de zorg

-
Avonts, Dirk

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg voor zorgbehoevende ouderen. De Koning Boudewijnstichting onderzocht welke taken mantelzorgers op zich nemen, en vooral, welke knelpunten ze ervaren.

Lees meer

Geef de mantelzorger wat respijt

-
Annemans, Lieven

Hun aantal groeit zienderogen: mensen die belangeloos instaan voor hun chronisch zieke familielid of vriend. Een moeder die zorgt voor haar kind, een zoon of dochter die zorgt voor hun demente ouder.

Lees meer

Hoe ervaren dochters de mantelzorg voor hun bejaarde ouder? Een kwalitatief onderzoek

-
Wens, Johan
Anthierens, Sibyl
Remmen, Roy
Verhoeven, Veronique
Lopez Hartmann, Maja
Van Assche, Elisa
Welvaert, Joanna

Gezondheidsprofessionals benadrukken vaak de belangrijke rol die informele mantelzorgers opnemen om de kwetsbare oudere zolang mogelijk thuis te houden. De zorg voor een kwetsbare hulpbehoevende oudere kan echter een grote uitdaging betekenen, die bij de mantelzorger kan leiden tot lichamelijke en psychologische problemen, een financiële draaglast en sociaal isolement.
De meeste mantelzorgers zijn vrouwen, doorgaans dochters, schoondochters en echtgenotes. In de zorg voor ouderen kan het zijn dat volwassen kind-mantelzorgers meer stressoren ervaren dan partner-mantelzorgers. Vanwege hun leeftijd, meestal tussen 30 en 65 jaar, maken dochter-mantelzorgers vaak ook belangrijke levensgebeurtenissen mee: ze huwen, krijgen kinderen of kleinkinderen, zijn professioneel actief en zorgen tegelijkertijd voor een bejaarde ouder. Niet-inwonende dochters maken minder gebruik van bestaande diensten, in vergelijking met inwonende dochters, echtgenotes en andere familieleden.

Lees meer

Tekenbeten en de ziekte van Lyme. Aanpak volgens de BAPCOC-richtlijnen

-
Belkhir, Leïla
Delaere, Bénédicte

Borreliabacteriën zijn verantwoordelijk voor de ziekte van Lyme of Lyme-borreliose. De mens wordt besmet via een beet van een geïnfecteerde teek. De meeste besmettingen komen voort na beten van nymfen (<2 mm groot) en deze blijven vaak onopgemerkt.
Hoe groot het risico op besmetting is na een beet van een geïnfecteerde teek, hangt af van de duur van de maaltijd van de teek en het aantal teken op de huid. Als de teek binnen de 24 uur verwijderd wordt, is de kans op besmetting klein. Momenteel is de houding in België dat men geen antibioticaprofylaxe geeft na een (gedocumenteerde) tekenbeet. Een Amerikaanse studie toonde aan dat de eenmalige toediening van 200 mg doxycycline het risico op klinische aantasting verlaagt (van 3,2% naar 0,4%), maar dit voordeel is er enkel indien de graad van besmetting door teken met Borrelia spp. hoger is dan 20%, indien de teek pas na 36 uur verwijderd werd, indien de teek zich in het nymfale stadium bevindt en indien het antibioticum binnen de 72 uur na de beet werd toegediend (bij een volwassene).

Lees meer

Alles staat op zijn kop

-
Van Paemel, Emmanuella

Wanneer Emmanuella Van Paemel op 11 november 2011 wakker wordt, kan ze niet meer bewegen. Het is het begin van een lange zoektocht in de medische wereld. In haar boek ‘Tender loving care’ (TLC) beschrijft ze hoe ze haar leven terug in handen probeert te krijgen. Een fragment:
Tot nader order ga ik gewoon verder met leven. De ene dag al wat beter dan de andere. Het ergste zijn niet de fysieke ongemakken, al zijn die er nog altijd. Het ergste is die verwarring, ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken.

Lees meer

Mosselen met frieten

-
Wiggers, Anne Marieke

Het is razend druk op de praktijk als de secretaresse een telefoontje krijgt van meneer V. en dit telefoontje naar mij doorverbindt. “Anne Marieke, meneer V. wil graag een dokter spreken want hij heeft de onderste helft van zijn kunstgebit ingeslikt. Mag ik hem doorverbinden?” Verwonderd over wat er toch allemaal in deze praktijk gebeurt, neem ik de telefoon op. “Dokter, ik was juist mosselen met frieten aan het eten toen ik plots mijn kunstgebit heb ingeslikt! Ik vind het nergens terug, het moet wel in mijn maag zitten. Kan er snel iemand van jullie langskomen?”

Lees meer