Huisarts Nu 2017; 46(6): november-december

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 december 17

Suïcide bij Vlaamse artsen. Onderzoek, gebaseerd op sterftecijfers van 2004 tot 2012

-
Claessens, Hanne

In 2013 overleden 1052 Vlamingen door zelfdoding of bijna drie per dag. Ondanks een lichte daling van het aantal suïcides liggen Vlaamse cijfers ongeveer anderhalve keer hoger dan het Europese gemiddelde. Voor vrouwen bevindt Vlaanderen zich bovenaan, samen met België, na Litouwen en Hongarije. In alle leeftijdsgroepen sterven meer mannen door zelfdoding dan vrouwen, hoewel het aantal suïcidepogingen bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen (1,7:1).

Lees meer

Hiv, wat moet je ermee?

-
Avonts, Dirk

Er zijn aandoeningen die boeien en ook vermoeien. Hiv is er zo één. Aids is, excuseer mij de uitdrukking, een razend interessante aandoening. Er is één duidelijke oorzaak, een virus. Wat een verademing tussen al die multifactoriële, complexe chronische aandoeningen die onze dagtaak helemaal opvullen. Wie besmet is, blijft levenslang drager en progressief ontwikkelt zich een intrigerend ziektebeeld met exotische syndromen: Pneumocystis carinii-pneumonie, cryptokokkenmeningitis en een huidaandoening (eigenlijk een vaatziekte), het Kaposi sarcoom.

Lees meer

Nut van tromboseprofylaxe na knieartroscopie of gipsimmobilisatie

-
Vantomme, Olivier

Na majeure orthopedische ingrepen is het gebruik van LMWH (laagmoleculair gewicht heparine) wereldwijd courant en verantwoord om het risico op veneuze trombo- embolie te verminderen. Na artroscopische knie-ingrepen (wereldwijd de meest frequent uitgevoerde orthopedische ingreep) en gipsimmobilisatie van het onderbeen, is het nut van profylaxe echter nog niet onomstotelijk bewezen. De hypothese dat ook in deze indicaties profylaxe aangewezen is, is echter wijdverspreid, zonder dat internationale richtlijnen dit kunnen ondersteunen.

Lees meer

Wachttijden voor een coloscopie na positieve iFOBT: benigne of maligne?

-
Raemdonck, Kevin

Colorectale kanker is in België de derde meest frequente kanker bij mannen en de tweede meest frequente kanker bij vrouwen. Screening verlaagt de mortaliteit aanzienlijk gezien het de mogelijkheid biedt om premaligne poliepen en maligniteiten in een vroeg stadium te verwijderen.

Lees meer

Diagnose en aanpak van een voedselallergie

-
De Busser, An

Naar schatting lijden meer dan 15 miljoen Amerikanen en meer dan 300 miljoen personen wereldwijd aan een IgE-gemedieerde voedselallergie. Meer dan 90% van de betrokken allergenen zijn melk, ei, pinda, noten, soja, tarwe, vis en schaaldieren.

Lees meer

Acute keelpijn: to prescribe or not to prescribe?

-
Colliers, Annelies

We lezen in de Belgische antibioticagids dat antibiotica bij acute keelpijn in de regel niet geïndiceerd zijn. Toch laat de Belgische huisarts zich nog vaak verleiden om wél voor te schrijven.

Lees meer

Veilig minder antibiotica? Het kan!

-
Coenen, Samuel

Als bacteriën erin slagen te leren hoe ze weerstand moeten bieden aan antibiotica, waarom zouden artsen dat dan niet kunnen? Toch zijn artsen vaak bezorgd over de veiligheid van hun patiënten als ze minder antibiotica zouden gebruiken voor luchtweginfecties.

Lees meer

PEP en PrEP houden hiv tegen. Wanneer en voor wie voorschrijven?

-
Avonts, Dirk
Wouters, Kristien

De beste strategie om een besmetting met hiv te voorkomen is het consequent gebruik van een condoom. Maar deze barrièrestrategie kan falen, waardoor een besmetting wel mogelijk is, zeker als dat condoomongeluk plaatsheeft met een partner met hoog risico op een hiv-infectie. In dat geval is er een back-up mogelijk: PEP (Post Exposure Profylaxis). Binnen de 48 uren na het incident start men met een vierweekse kuur van antiretrovirale medicatie. Wat kan een mogelijk besmettingsaccident zijn?

Lees meer

Opvolging van hiv in de huisartsenpraktijk. Welke taken neemt de huisarts op?

-
Loos, Jasna
Apers, Ludwig
Peremans, Lieve
Verheyen, Katleen
Apers, Hanne

Door de antiretrovirale therapie is een hiv-infectie een chronische ziekte geworden. Wegens de gestegen levensverwachting neemt echter ook het aantal comorbiditeiten toe. Als gevolg van de nagenoeg ongewijzigde incidentie stijgt bovendien het aantal patiënten in de aidsreferentiecentra elk jaar. Een gestructureerde samenwerking met de eerste lijn dringt zich dan ook op.
Vlaamse huisartsen zijn gemotiveerd om hiv-patiënten op te volgen, maar er is nood aan meer kennis, een samenwerkingsprotocol en betere communicatie tussen huisarts en aidsreferentiecentra. Enkele studies uit 1995 en 1998 geven aan dat gebrek aan kennis, tijd en moeilijke communicatie met specialisten redenen zijn om geen hiv-zorg op te nemen als huisarts.

Lees meer

‘Kandidaatspecialisten vinden huisartsgeneeskunde te ingewikkeld’. Interview met Jef Boeckx

-
Ceulemans, Filip

Begin dit jaar won Jef Boeckx de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts. De jury koos unaniem deze huisarts uit Veerle, onder meer omdat hij de drijvende kracht is achter de Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen.

Lees meer

Palliatieve zorg aan patiënten met moslimachtergrond

-
Maher, Naziha

Palliatieve patiënten met een migratieachtergrond doen zeer weinig een beroep op het bestaande aanbod. Vaak zijn ze niet op de hoogte van het bestaan van deze zorg en weten ze niet wat comfortzorg inhoudt.

Lees meer

Leren omgaan met diversiteit

-
Tegenbos, Guy

MOPA of Moslims en Palliatieve Ondersteuning, dat beschreven wordt op de voorgaande pagina’s, is een heel goed initiatief. Want er is inderdaad een probleem. Een aantal ouder wordende immigranten maakt weinig gebruik van het zorgaanbod dat wij kennen en zeker van de palliatieve zorg en de begeleiding bij het levenseinde.

Lees meer

De thuisverpleging gaat voor een digitaal platform

-
Weltens, Tim
De Vliegher, Kristel
De Pelsmaeker, Lisa

Met het beveiligd platform ‘mijnWGK’ viel het Wit-Gele Kruis begin juni in de prijzen. Uniek aan dit platform is dat met een relatief kleine inspanning een grote stap wordt gezet in de samenwerking rond patiënten. Zo is deze link rechtstreeks ingebouwd in de meeste softwarepakketten voor huisartsen en hebben ook de ziekenhuizen directe inzage.

Lees meer

Dokter, ik heb een krop in de keel. Aanpak volgens de huidige richtlijnen

-
Van Peer, Werner
Milbouw, Soetkin

Elisa is een 61-jarige vrouw met een goede algemene gezondheid. Als medische voorgeschiedenis kent zij enkel een discushernia C6-C7, waarvoor zij een operatie onderging. Ze heeft een verzorgd voorkomen, maar hier gaan heel wat zorgen achter schuil. De zorg voor haar mentaal gehandicapte zoon zet haar aan het piekeren, waardoor zij sinds enkele maanden met slaapproblemen kampt. Zolpidem 10 mg werd opgestart als medicatie in nood. Elisa consulteert omwille van een drukkend gevoel in de keel. Ze vraagt zich af of dit toe te wijzen is aan haar schildklier, aangezien een vriendin een tijdje geleden met een gelijkaardig probleem kampte. Ze maakt zich zorgen om het ‘verstikkende’ gevoel dat ze ervaart en wenst om deze reden verder onderzoek.

Lees meer

Risicovechtsporten: OK of KO? De rol van de huisarts binnen risicovechtsporten

-
Daelman, Ineke

Vechtsporten winnen aan populariteit, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ze vormen een ideale uitlaatklep, een manier om persoonlijke doelen na te streven of gewoon een vorm om regelmatig te sporten.
De enorme groei is vooral te wijten aan het stijgend aantal beoefenaars van ‘hardere’ vechtsporten.

Lees meer

Anticonceptie bij patiënten met een migratieachtergrond. Hoe kan de huisarts de therapietrouw verbeteren?

-
van den Akker, Anne Christine
Decat, Peter

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is de toegang tot en het gebruik van anticonceptie een universeel recht dat kadert binnen de seksuele en reproductieve rechten van de vrouw. Anticonceptie zorgt voor meer gendergelijkheid, meer school- en werkparticipatie en een lager aantal abortussen. Een universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid is ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 bereikt zouden moeten worden.
Voor velen in Europa lijken deze rechten vanzelfsprekend. Toch hebben ook in Europa factoren zoals genderongelijkheid, negatieve sociale druk en armoede een nadelig effect op het gebruik van anticonceptie bij vrouwen.

Lees meer

Wat moet een arts kunnen op de huisartsenwachtpost? Onderzoek naar noodzakelijke vaardigheden in zeven wachtposten

-
Schoenmakers, Birgitte
Van Baelen, Sabine
Derycker, Elisa
Duerinck, Margo
Hostens, Herman
Reinout Kissel
Ryssens, Tim
Van Soom, Jago
Vandeboel, Anneleen

De continuïteit van zorg is wettelijk verplicht in België. In de eerstelijnszorg wordt de continuïteit gegarandeerd door de wachtdienstregelingen binnen een huisartsenkring. De laatste jaren is ook het oprichten van een huisartsenwachtpost zeer in trek. Deze wachtposten garanderen zorg buiten de kantooruren en worden logistiek ondersteund door onthaalmedewerkers en een chauffeur. De huisartsenwachtposten in ons land zijn enkel beschikbaar in het weekend.
Het gezondheidszorgsysteem in België is vrij toegankelijk voor iedereen. Bijgevolg presenteert een groot aantal patiënten zich op de spoedgevallendienst van een ziekenhuis in plaats van bij een huisarts van wacht (eerste lijn).

Lees meer

Wachtpost faciliteert kringwerking …en omgekeerd

-
Mertens, Frank
Pierreux, Kaat
Van Pottelbergh, Herwig
Pierreux, Jean-Paul
Brisaert, Gilbert
Beerens, Gerlinde
Heijmans, Stéphane
Van der Paal, Lieve
Berael, Sonja
Devreker, Liesbeth

Een wachtpost staat garant voor de continuïteit van de zorgen. Maar vaak zijn er ook positieve neveneffecten, zoals een beter ploegenspel tussen de artsen, het aanvaarden van andere meningen en het leren werken met haio’s.

Lees meer

Alain

-
D’Argent, Franky

Hij lijkt sprekend op Ernest Hemingway, Alain alias ‘papa’: robuust, karakterkop, grijze baard. Hij heeft er niet alleen zijn ‘karuur’ van mee, maar ook de diabetes.

Lees meer

Een vergiftigd geschenk?

-
Wiggers, Anne Marieke

De eerste keer dat ik Yakov zie, een jonge patiënt afkomstig uit Slowakije, komt hij heel zenuwachtig over. Bij het handen schudden worden zelfs mijn handen nat door zijn zweterige huid. Het is moeilijk zijn monoloog te volgen. Zijn Engels is formidabel, maar hij vertelt een onsamenhangend verhaal over allerlei lichamelijke klachten.

Lees meer