Huisarts Nu 2018; 47(2): maart-april

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 april 18

Op onafhankelijk bezoek bij de huisarts

-
Avonts, Dirk

Naast geduldige en ongedurige patiënten krijgt de huisarts ook nog, gevraagd of ongevraagd, bezoek van goed voorbereide medewerkers van de farmaceutische industrie: medisch vertegenwoordigers. Tot voor kort konden huisartsen ook een bezoek aanvragen van een onafhankelijke artsenbezoeker. Farmaka vzw organiseerde de bezoeken en leidde de artsenbezoekers op. De minister van Volksgezondheid besliste om de organisatie van onafhankelijke artsenbezoeken te schrappen. Verwonderlijk, want de minister steunt graag op EBM (Evidence Based Medicine) en EBP (Evidence Based Policy). Is er dan helemaal geen bewijs voor het nut van onafhankelijke artsenbezoekers?

Lees meer

IJzersuppletie: dagelijks of om de andere dag?

-
Raemdonck, Kevin

Ferriprieve anemie is de meest voorkomende vorm van anemie en komt tevens vaker dan gemiddeld voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is dus geen zeldzaamheid in de huisartsenpraktijk. Volgens de huidige richtlijnen dient men de achterliggende oorzaak van deze anemie te behandelen en ijzersuppletie te starten. Helaas is de absorptie van deze suppletie vrij laag en bevatten de supplementen grote dosissen ijzer om hiervoor te compenseren. Het nadeel hiervan is dat grote hoeveelheden ongeabsorbeerd ijzer kunnen leiden tot gastro-intestinale nevenwerkingen en zo de therapietrouw verminderen.

Lees meer

Kan cannabis neuropathische pijn verlichten?

-
Avonts, Dirk
Dewals, Patrick

In de Verenigde Staten lijdt 6 tot 10% van de volwassen bevolking aan neuropathische pijn. Een deel van deze patiënten hebben onvoldoende baat bij de klassieke medicijnen als antidepressiva, anti-epileptica en eventueel morfinederivaten. De Number Needed to Treat (NNT) varieert tussen 3,6 en 7,7; de Number Needed to Harm schommelt tussen 11,7 (opioïden) tot 25,6 (anti-epileptica). Als de pijnproblematiek aanhoudt, vertaalt zich dat in een minder goede gezondheidsbeleving en triggert het angst- en depressiesymptomen. Daarnaast is er een aanzienlijke maatschappelijke kost door hoge gezondheidskosten en economisch productieverlies.

Lees meer

De ontwikkeling van het kind

-
Sysmans, Philippe
Referentie:
Verhulst FC. De ontwikkeling van het kind (10e herziene druk). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum; 2017:185 blz. ISBN 978-90-232-5423-2.

Dit boek behandelt de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten op een bondige, wetenschappelijk onderbouwde maar toch leesbare manier. Hoewel het werk in heel wat opleidingen als cursus wordt gebruikt, leest het nooit echt helemaal als een stoffig tekstboek, met uitzondering misschien van de eerste drie meer theoretische hoofdstukken. Dit komt onder andere omdat de auteur bij elke herdruk steeds met de input van studenten, docenten en andere lezers probeerde rekening te houden. Bovendien werd actueel wetenschappelijke onderzoek geïncludeerd, vooral van Nederlandse afkomst.

Lees meer

Neurologische aandoeningen

-
Christens, Anja
Referentie:
De Weerdt W. Neurologische aandoeningen. Klinisch en functioneel onderzoek. Leuven: Uitgeverij Acco;2017:183. ISBN 978-94-6344-264-0.

Met dit praktische handboek geeft auteur Willy De Weerdt, emeritus hoogleraar aan de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven, een duidelijk en uitgebreid geïllustreerd overzicht van het klinisch neurologisch onderzoek.

Lees meer

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Van der Horst HE, de Wit NJ (red.). Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, in de reeks ‘Praktische huisartsgeneeskunde’. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. ISBN 978-90-368-0638-1.

Bij onverklaarde lichamelijke klachten bekruipt ons steeds het onbehaaglijke gevoel of een klacht wel voldoende doorgrond is en of er misschien toch een verklaring schuilt die we nog niet kennen. Dat geldt zeker voor recent ontstane klachten. Maar wat als die klachten maandenlang bestaan en de diagnostiek uitgeput is? Daartoe biedt dit boek een handreiking.

Lees meer

Hartfalen in beeld

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Beeres S, Niesing-Lut M. Zorgatlas hartfalen. Beuningen: Esculaap Media; 2016:36 + markeerstift. ISBN: 978-94-91984-28-0.

Patiënten willen een duidelijke uitleg als je een diagnose stelt of een beleid uittekent. Ze beschouwen dit terecht als een belangrijke taak van hun arts. Soms schieten we daar als huisarts zelf te kort, soms ligt de oorzaak in de tweede lijn. Wie heeft nog niet meegemaakt dat een patiënt terug afzakt naar zijn vaste huisarts voor meer uitleg na een bezoekje bij de specialist?

Lees meer

Klinisch redeneren: van model naar competentie

-
Van den Bruel, Ann
Referentie:
Van den Ende J (red.). Klinisch redeneren: van model naar competentie. Leuven: Acco;2018:128. ISBN 978-94-6344-713-3.

In het nieuwe boek ‘Klinisch redeneren: van model naar competentie’ schrijft Jef Van den Ende zoals hij is: begeesterend, inspirerend, uitdagend.
Bijna twintig jaar geleden leerde ik via Jef Van den Ende en Rudi Bruyninckx het begrip ‘drempels’ kennen. Dat het niet altijd nodig was om 100% zeker te zijn van een diagnose duurde even voor dat echt volledig doordrong. Meer zelfs, dat het streven naar te veel zekerheid schadelijk kon zijn voor de patiënt en voor het systeem, was voor mij toen ronduit een eyeopener.

Lees meer

Klinisch redeneren, de hardware van de (ervaren) huisarts

-
Van den Ende, Jef

Tijdens het consult moet de arts alle input verwerken tot een output die klinisch relevant is: een antwoord op de vraag van de patiënt én het herkennen van belangrijke ziektebeelden. Het boek ‘Klinisch redeneren’ legt uit hoe dit proces gebeurt en hoe de arts zijn/haar klinisch denken kan verbeteren.

Lees meer

Gezondheidszorg 2.0. Alliantie Artsenbelang – Domus Medica blikt vooruit

-
Van Giel, Roel

In juni vinden de medische verkiezingen plaats, waar u vertegenwoordigers kunt kiezen voor de belangrijkste beleidsorganen. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica kiest daarbij voor een nieuwe gezondheidszorg 2.0 met een nieuwe definitie van gezondheid en de eerste lijn als basis.

Lees meer

Agressie en geweld tegen huisartsen. Onderzoek binnen de arts-patiëntrelatie

-
Devroey, Dirk
de Jager, Lennart
Deneyer, Michel
Buyl, Ronald
Roelandt, Sophie
Pacqueu, Ralph

Op 1 december 2015 werd de 64-jarige huisarts Patrik Roelandt tijdens een huisbezoek door een van zijn patiënten vermoord. De dader was gekend bij de politie en had een crimineel verleden, waarvan zijn huisarts niet op de hoogte was. Voor Sophie Roelandt, dochter van Patrik Roelandt, en Ralph Pacqueu was dit de aanleiding om de Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep (PRaag) op te richten. Op 21 mei 2016 lanceerde ook de nationale raad van de Orde der artsen een meldpunt om agressie tegen artsen in kaart te brengen.

Lees meer

De kwetsbare arts

-
Schoenmakers, Birgitte

Waar ligt de grens tussen ongemanierd en agressief gedrag? Wanneer wordt het voor de arts bedreigend? En is dit voor iedere arts hetzelfde? Doelmatige preventie en interventie zal met deze verschillen rekening houden.

Lees meer

Vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker

-
Dekker, Nicole

België is koploper van de Europese Unie in de vijfjaarsoverleving op dikkedarmkanker, dankzij screening en vrije toegang tot een goede behandeling. In de richtlijn ‘Dikkedarmkankerscreening’ van Domus Medica leest u o.a. de nieuwe klemtonen in het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en hoe u screent en opvolgt bij risicopatiënten.

Lees meer

Allergie voor wespenen bijengif. Potentieel ernstig maar behandelbaar

-
Ebo, Didier

In België is allergie ten opzichte van hymenopteragif veelal toe te schrijven aan steken van wespen (Vespula germanica, V. vulgaris) en in veel mindere mate aan steken van honingbijen (Apis mellifera) en de Europese hoornaren (Vespa crabro). Hommelsteken (Bombus spp.) zijn zeldzaam en treden meestal op door professionele blootstelling, zoals bij personeel van hommelkwekerijen en groente- en fruitkwekers die hommels inzetten voor de natuurlijke bestuiving van hun planten.

Lees meer

Huur eens een ambetanterik in

-
Tegenbos, Guy

‘De nieuwe Europese regelgeving over General Data Protection Regulation (GDPR) is gene kattenpis’, hoor ik veel huisartsen zeggen, taalpurist en voormalig VRT-nieuwsanker Jan Becaus parafraserend.

Lees meer

Bescherming van persoonsgegevens. Impact van de nieuwe Europese regelgeving ‘GDPR’ op uw praktijk

-
Philips, Hilde
Goesaert, Elfi

De nieuwe Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens kreeg de benaming ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ mee, in het Nederlands ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’. Doel is een kader te bieden voor het omgaan met persoonsgegevens van burgers binnen de Europese Unie (EU). Deze nieuwe regelgeving heeft ook impact op de bescherming van gegevens in de huisartsenpraktijk.

Lees meer

Rationeel voorschrijven van pijnstillers bij artrose. Onderzoek naar doeltreffendheid van onafhankelijke artsenbezoekers

-
Anthierens, Sibyl
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Gielen, Birgit
Bruyndonckx, Robin
Cornelis, Koen
Ackaert, Katelijne

De farmaceutische sector is in het westen een belangrijke partner in verschillende navormingsinitiatieven voor huisartsen. Dit kan aanleiding geven tot vertekening van de keuze van de onderwerpen of de aangeboden informatie.
De meeste navormingsstrategieën (bv. symposia) hebben gemengde effecten. Onafhankelijke artsenbezoeken daarentegen zijn doeltreffend om de kwaliteit van het voorschrijfgedrag in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Lees meer

Verbetert onafhankelijk artsenbezoek het voorschrijfgedrag? Kwalitatief onderzoek bij onafhankelijke artsenbezoekers en huisartsen

-
Anthierens, Sibyl
Coenen, Samuel
Verhoeven, Veronique
Schmitz, Olivier

Om klinisch-wetenschappelijk bewijs te kunnen vertalen naar de praktijk is het essentieel om verandering in professioneel gedrag te begrijpen, inclusief de barrières en faciliterende factoren. Interventies die in een klinische onderzoeksetting het meest doeltreffend zijn, zijn echter niet noodzakelijk de interventies die huisartsen het liefst willen leren, het makkelijkst vinden om toe te passen of prioritair te implementeren, of die het meest geschikt zijn voor hun praktijk.

Lees meer

Het verwerken van een chronische ziekte stopt nooit

-
Weyts, Bert

Hoe is het om chronisch ziek te zijn en met steeds meer beperkingen te leven? Om tot aanvaarding te komen is gekaderde informatie van de huisarts of specialist van groot belang.

Lees meer

Het kennismakingsgesprek

-
Wiggers, Anne Marieke

Tijdens mijn tweede week als nieuwe arts op de praktijk krijg ik een telefoontje van een vriendelijke dame. Het is nog erg rustig op de praktijk, dus ik heb alle tijd om haar te woord te staan, wat ook wel nodig blijkt te zijn. Ze vraagt of ze de dokter mag spreken. Als ik haar vertel dat ze daarmee spreekt – we nemen immers nog zelf de telefoon op – antwoordt ze dat ze dat heel bijzonder en prettig vindt.

Lees meer