Huisarts Nu 2018; 47(6): november-december

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

13 december 18

Vijftig jaar huisartsengeneeskunde. Deel 4: Verdere emancipatie van de huisartsgeneeskunde

-
Ceulemans, Filip

In drie afleveringen blikte Huisarts Nu in de vorige nummers terug op de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde sinds de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijke na de Tweede Wereldoorlog tot de erkenning van de beroepstitel voor huisartsen. In deze afsluitende bijdrage bekijken we de meest recente evoluties.

Lees meer

Kleur bekennen

-
Avonts, Dirk

December is de maand van terugkijken op het voorbije jaar met een nieuwsgierige blik naar de toekomst. Laat ons even (heel) ver terugkijken.

Lees meer

Bent u al een Antibiotic Guardian?

-
Coenen, Samuel
Anthierens, Sibyl

Antibioticaresistentie is een van de grootste bedreigingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Zonder doeltreffende antibiotica worden veel routinebehandelingen steeds gevaarlijker. Om de resistentie af te remmen zullen we het onnodige gebruik van antibiotica drastisch moeten verminderen.

Lees meer

Antibioticaresistentie: niet alleen door antibioticagebruik

-
Coenen, Samuel

Antibioticaresistentie is een prioritair wereldwijd gezondheidsprobleem. Hoewel het gebruik en overgebruik van antibiotica de primaire drijfveren zijn van het ontstaan en onderhouden van antibioticaresistentie, dragen andere factoren bij aan de toename ervan.

Lees meer

Geeft een luchtweginfectie met een resistente kiem een slechter klinisch beeld?

-
Raemdonck, Kevin

In dit seizoen zijn ziektebeelden zoals de griep, verkoudheden, longontstekingen en andere luchtweginfecties in opmars. Luchtweginfecties zijn dan ook één van de hoofdredenen voor patiënten om de huisarts te bezoeken.

Lees meer

QALY’s en DALY’s

-
Annemans, Lieven

Levenskwaliteit is voelbaar, maar is het ook meetbaar? Eén jaar in goede gezondheid komt overeen met 1 QALY, voluit: Quality-Adjusted Life Years. Het QALY-perspectief komt uit de gezondheidseconomie en geeft een ‘gewicht’ aan de kwaliteit van leven van personen met een bepaalde ziekte of beperking.

Lees meer

Kleine Kwalen nu ook online

-
Dieleman, Peter

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum heeft het afgelopen jaar de bekende boekenreeks Kleine Kwalen gedigitaliseerd. Het online product www.kleinekwalen.nl is vanaf juni 2018 beschikbaar als online abonnement en bevat alle content (ruim 400 kwalen) van de huidige drie boeken in de reeks, voorzien van een geavanceerde zoekfunctie en navigatiemogelijkheden. Eind van dit jaar worden nog meer dan 200 kwalen herzien en geactualiseerd en worden ongeveer 20 nieuwe kwalen toegevoegd.

Lees meer

Acute diabetesproblemen beantwoord

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Tavernier D, Verhoeven S. Acute Diabetes Problemen in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost. Amersfoort: De Vrije Uitgevers; 2017:127. ISBN 978-90-7838- 021-4.

Hoe pak je een nieuw geval van diabetes aan? Kun je metformine starten of heeft dat pas laattijdig effect? Wat is het verschil tussen een ketoacidose en een hyperosmolair syndroom bij hyperglycemie? Welke medicatie dien je tijdelijk te stoppen bij een hyperglycemie? Wat te doen bij koorts of vasten? Wat stel je voor als iemand de dosissen van de langwerkende en kortwerkende insulines per ongeluk verwisseld heeft?

Lees meer

Kiezen is winnen

-
Gibson, Hannah
Referentie:
Denier Y, Dhaene L, Degadt P. Kiezen is winnen: een kompas voor keuzes in de zorg. Leuven: Acco; 2017:144. ISBN 978-94-6344-263-3.

Zorgnet Icuro, de federatie van Vlaamse zorginstellingen, publiceerde ‘Kiezen is winnen’ naar aanleiding van een presentatie van de eigen ethische commissie rond rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg en de vele gesprekken die uit die presentatie voortvloeiden. Deze werden door de drie auteurs uitgewerkt tot een boek.

Lees meer

Zin en onzin van antidepressiva

-
van Keulen, Sandra
Referentie:
Vinkers C, Vis R. Even slikken – de zin en onzin van antidepressiva. Amsterdam: Prometheus; 2017:256. ISBN 978-90-446-3455-6.

Rond psychische problemen en het gebruik van antidepressiva heerst veel taboe in de maatschappij. Vinkers en Vis hopen dit taboe te doorbreken via verhalen van patiënten, historische anekdotes en wetenschappelijk bewijs.

Lees meer

Slaapklachten en insomnie bij volwassenen

-
Declercq, Tom
Cloetens, Hanne

Volgens de Gezondheidsenquête uit 2013 heeft maar liefst een derde van de Belgische bevolking slaapproblemen. In de herziene richtlijn ‘Slaapklachten en insomnie bij volwassenen’ wordt een getrapte aanpak voorgesteld om deze patiënten beter te helpen en op te volgen. Nadruk ligt op een nietmedicamenteuze aanpak en het oordeelkundig gebruik van slaapmiddelen.

Lees meer

Waarom de patiënt bang is van richtlijnen over arbeidsongeschiktheid

-
Tegenbos, Guy

Van patiëntenzijde verschenen in de media en de sociale media enkel negatieve boodschappen over het voornemen van minister Maggie De Block om gemiddelden te laten berekenen voor de afwezigheidsperiode bij borstkanker, lage rugpijn, burn-out, hartinfarct, de plaatsing van een knieprothese, enzovoort.

Lees meer

‘Huisartsen in Brussel vertrekken zelden’ - Interview met Annemie Deleenheer en Jo Butaye

-
Ceulemans, Filip

De Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts ging begin dit jaar naar Annemie Deleenheer en Jo Butaye. Wat maakt het werk van deze twee gedreven huisartsen in het Brusselse zo bijzonder?

Lees meer

Antibiotica bij kinderen met een acute, nieternstige infectie Kunnen eenvoudige interventies het voorschrijfgedrag beïnvloeden?

-
Lemiengre, Marieke
Verbakel, Jan
Colman, Roos
De Burghgraeve, Tine
De Baets, Frans
De Sutter, An

Diagnostische onzekerheid kan leiden tot het overmatig voorschrijven van antibiotica bij kinderen: enerzijds is het moeilijk om virale van bacteriële infecties te onderscheiden, anderzijds voelt het ontzeggen van antibiotica aan een kind met een mogelijke bacteriële infectie verkeerd.

Lees meer

Hoe het voorschrijven van antibiotica bij acuut zieke kinderen verminderen?

-
Coenen, Samuel
Anthierens, Sibyl

Bij de start van de Europese antibioticaweek op 12 november verdedigde dr. Marieke Lemiengre haar doctoraatsonderzoek aan de UGent over het effect van twee interventies op het voorschrijven van antibiotica bij acuut zieke kinderen. Het ontwikkelen van interventies met andere disciplines kan tot betere resultaten leiden.

Lees meer

Hoe de prognose bij acute hoest beter voorspellen? Onderzoek in zes Europese landen van het GRACE-project

-
Bruyndonckx, Robin
Hens, Niel
Verheij, Theo JM
Aerts, Marc
Goossens, Herman
Ieven, Margareta
Butler, Christopher C
Little, Paul
Coenen, Samuel

Acute hoest is een van de meest frequente redenen van contact in de eerste lijn. Het is aangetoond dat patiënten hiervoor met een antibioticum behandelen weinig tot geen effect heeft (ook niet bij patiënten met comorbiditeiten) en dat het meestal gaat om een zelflimiterende lage luchtweginfectie. Nochtans krijgt meer dan 50% van deze patiënten een antibioticum voorgeschreven.

Lees meer

Antibioticagebruik in de huisartsenwachtpost. Wat zijn de ervaringen van huisartsen?

-
Colliers, Annelies
Coenen, Samuel
Remmen, Roy
Philips, Hilde
Anthierens, Sibyl

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem als gevolg van het onnodig en suboptimaal voorschrijven van antibiotica. Het grootste aandeel antibiotica wordt voorgeschreven in de eerste lijn. Ondanks alle inspanningen van de laatste twee decennia blijft België één van de koplopers in Europa wat het gebruik van antibiotica betreft.

Lees meer

Is solidariteit (on)voorwaardelijk?

-
Van de Kelft, An-Sofie

Wat als een transmigrant dringende medische hulpverlening nodig heeft? Mag de huisarts vanuit zijn eigen visie handelen voor deze individuele patiënt, of moet hij rekening houden met een breder maatschappelijk draagvlak, dat mogelijk beperkingen oplegt?

Lees meer

Advies hiv-screening door huisartsen Wanneer proactief een test voorstellen?

-
Loos, Jasna
Apers, Hanne
Apers, Ludwig
Nöstlinger, C.

Hiv en aids blijven vaak onderbelicht, maar met Wereldaidsdag komen ze prominent in het nieuws. Ook in België is hiv nog steeds in beeld: elk jaar krijgen een 900-tal mensen te horen dat ze geïnfecteerd zijn. Ongeveer 2800 mensen die leven met hiv, worden echter niet gediagnosticeerd; jaarlijks wordt dus slechts één op vier van de niet-gediagnosticeerde hiv-infecties ontdekt.

Lees meer

Vindt de huisarts de weg naar het Zorgpad Palliatieve Zorg? Onderzoek naar implementatie binnen vijf palliatieve netwerken

-
Leysen, Bert
Van den Eynden, Bart
Wens, Johan

Palliatieve zorg is voor veel huisartsen een belangrijke en belastende taak. Elke palliatieve situatie is weer anders en toch wordt er van huisartsen verwacht dat ze telkens de ‘juiste’ beslissingen maken liefst gebaseerd op evidenties. Deze evidenties in palliatieve zorg werden door de Universiteit Antwerpen samengevat in een Zorgpad Palliatieve Zorg.

Lees meer

Jozef en Maria

-
D’Argent, Franky

Het lijkt soms wel alsof de kerststal in onze praktijk is beland. Dat is ook niet helemaal onwaar. Een ezel hebben we zeker, zelfs een paar denk ik.

Lees meer

Slecht nieuws

-
Wiggers, Anne Marieke

Op de open raadpleging zie ik Ama, een fijne jonge vrouw uit Nigeria. Ze vertelt me in mooi Afrikaans-Engels dat ze recent een abortus heeft laten doen. Ik zie inderdaad in het dossier dat mijn collega haar verwezen heeft naar de abortuskliniek voor een ongewenste zwangerschap. Ik raad haar aan zo snel mogelijk anticonceptie op te starten om meer zwangerschappen in de toekomst te vermijden.

Lees meer