Huisarts Nu 2019; 48(1): januari-februari

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 februari 19

‘Afspraken’: het motto van het jaar 2019

-
Avonts, Dirk

Het nieuwe jaar trekt zich op gang. Mag ik van de gelegenheid nog gebruikmaken om jou, jouw naasten én ook jouw patiënten een stabiele gezondheid toe te wensen? Zo lang mogelijk een goed leven leiden is een realistische betrachting, want onvermijdelijk komt er het moment van snelle afdaling naar het levenseinde.

Lees meer

Bloeddruk afstemmen op het cardiovasculair risicoprofiel?

-
De Cort, Paul

Zorgt de behandeling van de bloeddruk aan de hand van risicotabellen (CV-strategie) voor minder cardiovasculaire events dan een behandeling enkel gebaseerd op bloeddrukwaarden (BD-strategie)?

Lees meer

Hoe zit het met het gebruik van zolpidem?

-
Raemdonck, Kevin

Wereldwijd worden grote hoeveelheden slaapmedicatie voorgeschreven zoals benzodiazepines en z-drugs. Volgens een studie van de APB in 2016 zijn we in België koplopers van deze medicatie: dagelijks vliegen er 1,2 miljoen kalmeer- en slaappillen over de toonbanken van de apotheken in België.

Lees meer

Invloed van woon-werkverkeer op de gezondheid

-
Avonts, Dirk

Wie elke dag van thuis naar het werk pendelt, komt terecht in de meest vervuilde periodes van de omgevingslucht. Wie met de wagen, tram, bus of metro pendelt, stelt zich bloot aan een hogere concentratie fijnstof dan in de omgevingslucht aanwezig is. De blootstelling van fietsers en voetgangers is lager dan wie het gemotoriseerd vervoer gebruikt, maar hun ademhaling is sneller en dieper zodat meer fijnstof de longen binnenkomt en in de longblaasjes neerslaat.

Lees meer

Waarom is er nog geen cannabismedicijn bij de apotheek?

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Dewals P. Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie. Antwerpen: Garant Uitgevers; 2018:333. ISBN 978-90-441-3608-1.

Er is wetenschappelijk bewijs dat de toediening van cannabis (in de vorm van verdamping, olie of thee) een therapeutisch effect heeft bij onder andere onbehandelbare pijn en bij aandoeningen die gepaard gaan met anorexia, misselijkheid of spasticiteit van de spieren.

Lees meer

Het nieuwe brein van de dokter

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Vlieger Erik-Jan. Het nieuwe brein van de dokter. Medische kennis uit klinische netwerken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:165. ISBN 978-90-368-2000-4.

De vooruitgang in de medische wereld is groot. Er is veel nieuwe wetenschap. In 2016 verscheen er elke 23 seconden een nieuwe publicatie, in 2026 zal dat elke 14 seconden zijn. Hoe kunnen artsen bij blijven? Hoe moeten we met de gigantische hoeveelheid data omgaan? En hoe kunnen we efficiënter relevante informatie uit ons klinische handelen puren?

Lees meer

De geriatrische patiënt in drie gedeeld

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Van Iersel M. et al. [red.]. Leerboek Geriatrie – Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie (3e druk). Uitgeverij De Tijdstroom; 2017:372. ISBN 978-90-5898-031-1.

Een groot percentage van onze patiënten zijn ouderen, waardoor dit leerboek geriatrie zeker nuttig is voor de huisarts. Omdat dit omvangrijke studieboek telkens vanuit casussen en gerichte problemen vertrekt, kun je een specifiek hoofdstuk lezen als je het nodig hebt.

Lees meer

Dementie vanuit een zorgperspectief

-
Jacobs, Tom
Referentie:
de Ru E, Lazet E. Dementie Onze zorg. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina: 2018:193. ISBN 978-94-6371-027-5.

In Vlaanderen leven 122 000 mensen met dementie. Hun aantal is toenemend. In 2040 wordt dementie doodsoorzaak nummer één en tegelijk de duurste ziekte van de 21e eeuw.

Lees meer

Welke aanpak bij perifeer arterieel vaatlijden? Gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlaanpassing versus heelkunde

-
Finoulst, Marleen
De Schutter, Fons
Zwaenepoel, Bruno

Perifeer arterieel vaatlijden komt voor bij 7% van de 50-plussers, bij 15 tot 20% van de 70-plussers en bij meer dan de helft van personen ouder dan 80 jaar.
Ongeveer 30% is symptomatisch: pijn, moeheid, krampen in de benen (kuit, heup of bil) bij inspanning en verdwijnend in rust binnen een tiental minuten.

Lees meer

Maakt uw gemeente werk van een lokaal gezondheidsbeleid?

-
Criel, Bart

Een lokaal gezondheidsbeleid is vrij nieuw in Vlaanderen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Nochtans kunnen de lokale besturen het verschil maken door een goede en bereikbare basisgezondheidszorg op een duurzame manier te verankeren in de gemeenschap.

Lees meer

‘Gemorrel in de marge.’ Interview met Yoleen Van Camp, kamerlid N-VA

-
Ceulemans, Filip

Yoleen Van Camp ontpopte zich tijdens de aflopende legislatuur tot dé gezondheidsspecialist van de N-VA in het federale parlement. Hoe blikt zij terug op de voorbije jaren?

Lees meer

De medische begeleiding van vluchtelingen Wat is mogelijk tijdens de procedure en psychische problematiek?

-
Hoogewys, Annemarie
Ramboer, Ilse
Tilley, Jessica

Huisartsen krijgen regelmatig personen van vreemde origine in de praktijk die sinds kort in dit land verblijven in het kader van een verzoek om internationale bescherming. Hoe pakken huisartsen dat aan? Wat is precies hun statuut en op welke zorg kunnen zij een beroep doen? Welke ziektebeelden kunnen huisartsen verwachten en waarop kunnen ze het best letten?

Lees meer

Basisgezondheidszorg voor allen: hoever staan we?

-
Avonts, Dirk
Criel, Bart

Op 23 oktober 2018 organiseerde het departement volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen een internationaal symposium over basisgezondheidszorg in Noord en Zuid. Hoever staan we nu, veertig jaar na de eerste ambitieuze verklaring over basisgezondheidszorg in Alma-Ata?

Lees meer

Hoe de zorg voor patiënten met diabetes type 2 optimaliseren? Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van arts en apotheker

-
Rydant, Silas
Dieleman, Peter

In België heeft 6,7% van de volwassen Belgische bevolking een gediagnosticeerde diabetes, waarvan 85-90% diabetes type 2. Door toenemend sedentair leven en overgewicht schat men het aantal personen met diabetes type 2 in België tegen 2040 op 8% van de populatie.

Lees meer

Het multidisciplinaire medicatieschema

-
Goesaert, Elfi

Ondanks de moeizame start van het Vitalinkmedicatieschema kan het delen van medicatiegegevens levensbelangrijk zijn voor de patiënt. Een recente nota, opgesteld door Domus Medica en andere zorggroepen, wil duidelijkheid brengen in de taakverdeling tussen de betrokken zorgverleners en juridische implicaties.

Lees meer

Palliatieve zorg bij vergevorderd chronisch longlijden. Welke factoren verhinderen een tijdige integratie?

-
Scheerens, Charlotte
Deliens, Luc
Van Belle, Simon
Joos, Guy
Pype, Peter
Chambaere, K.

Het ziekteverloop van patiënten met chronisch longlijden is gekenmerkt door een gestage en onverbiddelijke achteruitgang met acute exacerbaties. Personen met vergevorderd chronisch longlijden ervaren voornamelijk klachten als dyspneu, pijn, moeheid, angst en neerslachtigheid, wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven in de laatste stadia van de ziekte.

Lees meer

Wat betekent een beslishulp over menopauze in de praktijk? Onderzoek naar het nut en de bruikbaarheid

-
Hens, Arne
Lenssen, Karolien
Van Praet, Valerie
Walravens, Sappho
Schoenmakers, Birgitte

Een vrouw verkeert gemiddeld een derde van haar leven in de peri- en postmenopauzale fase. Het is dus belangrijk voor de levenskwaliteit om problemen te reduceren die aan de overgang zijn gerelateerd. De verscheidenheid van menopauze klachten maakt dat de behandelingsopties gevarieerd zijn.

Lees meer

Benny

-
D’Argent, Franky

Uiteraard was er geen Advance Care Planning, maar dat Benny orgaandonatie fantastisch zou vinden vanuit de hemel of waar ook, wist ik wel zeker.

Lees meer

Huisartsenpraktijk als ziekenhuis

-
Wiggers, Anne Marieke

Momenteel werk ik in een plattelandspraktijk in Taranaki, Nieuw-Zeeland. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 50 minuten rijden. Als huisartsenpraktijk moeten we dan ook patiënten met urgente problematiek stabiliseren tot de ambulance arriveert.

Lees meer