De essentie van dementie

  • Steyaert J. Dementie, De Essentie. Berchem. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en uitgeverij EPO vzw; 2016:134. ISBN 978-94-6267-078-5.
  • Du Meunier E, Goedemé H. Brood & Bomen, Dementie uitgelicht. Berchem. SEL Amberes vzw en uitgeverij EPO vzw; 2015:204. ISBN 978-94-6267-028-0.

Door een stijging in de levensverwachting groeit ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en bijgevolg ook van het aantal personen met dementie. Het Expertisecentrum Dementie tracht in het boek ‘Dementie, De Essentie’ een overzicht te geven van de belangrijkste informatie over dementie. Het boek richt zich tot personen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners. Het is een actualisatie van een eerder gepubliceerde brochure uit 2008.

Op een overzichtelijke manier worden de frequentste vormen, de diagnosestelling en de gevolgen van dementie besproken. Er worden bruikbare tips gegeven over het omgaan met de ziektesymptomen en over communicatie met een persoon met dementie. Een felle contrasterende kleur van de toiletbril of een WC-logo kan de herkenbaarheid van een WC verhogen, terwijl een bel of sensor aan de voordeur kan signaleren wanneer de persoon met dementie het huis verlaat.

Het is belangrijk om op een respectvolle manier te communiceren, de gesprekken en activiteiten aan te passen aan het ritme van de persoon met dementie en zich in te leven in zijn/haar belevingswereld.

Interessant is ook het gedeelte over preventie. Bij een gezonde levensstijl op middelbare leeftijd daalt het risico van dementie op hoge leeftijd met dertig procent. Brede cognitieve uitdagingen zoals het leren van een nieuwe taal of muziekinstrument stimuleren de hersenen en verlagen zo het risico op dementie. Kruiswoordraadsels of andere geheugenspelletjes worden vaak goedbedoeld geadviseerd, maar voorkomen noch vertragen dementie.

Er wordt verder ook een overzicht gegeven over het verloop van dementie, de mogelijkheden in de zorg en de rol van de verschillende zorgverleners. Het boek leest vlot en is overzichtelijk en allesbehalve langdradig. Een aanrader voor zowel zorgverleners als personen met dementie en hun directe omgeving.

Initiatieven

Hierbij sluit het boek en de bijbehorende dvd ‘Brood en bomen, dementie uitgelicht’ mooi aan. Het samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Antwerpen, SEL-Amberes vzw, bracht dit boek in de eerste plaats uit voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Het geeft een overzicht van de verschillende initiatieven voor personen met dementie in de regio Antwerpen en brengt pakkende getuigenissen van personen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners. Het is treffend hoeveel initiatieven er bestaan om personen met dementie en hun mantelzorgers beter te ondersteunen, van fietsactiviteiten tot contactkoren, praatcafés en kunstprojecten.

Voor personen met jongdementie is er daarentegen wel een hiaat in het aanbod. Het blijft een grote uitdaging om deze specifieke groep op een goede manier te omkaderen. Het boek belicht ook het belang van een goede ondersteuning van mantelzorgers en het tijdig bespreken van vroegtijdige zorgplanning.

Dit boek zou ik zelf aanraden aan personen met dementie en hun mantelzorgers. Hoewel het focust op de regio Antwerpen, geeft het mooie getuigenissen, waardoor het ook buiten deze regio relevant blijft. Het verruimt de blik op het thema en brengt mensen mogelijk sneller bij de juiste instanties.

Eva Braet