Probleemgerichte aanpak in acute geneeskunde

Van Vugt A, Gaakeer M, Henny W, et al. Leerboek acute geneeskunde: probleemgerichte aanpak (vierde herziene druk). Houten: Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum; 2018:348. ISBN 978-90-368-1896-4.

Acute geneeskunde is een medische discipline die zowel in hoog tempo als multidisciplinair wordt uitgevoerd. Met dit leerboek krijg je een praktijkgericht overzicht van een groot aantal spoedeisende situaties.

De auteurs, met expertise in de traumatologie en spoedeisende geneeskunde, merkten in een eigen studie naar de kennis en kunde van afgestudeerde artsen over acute zorgverlening, de noodzaak van een praktisch bruikbaar boek hierover. Bijkomende informatie over spoedeisende hulp komt volgens de auteurs maar weinig uitgebreid aan bod tijdens de algemene opleiding. Het boek is geschreven voor medische studenten, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten in de ambulancezorg of op spoed, huisartsen en spoedartsen.

Overzicht van medische spoedsituaties

Het leerboek behandelt de aanpak van acute aandoeningen op de spoeddienst, op straat en in de wachtpost. Naast de theoretische achtergrondkennis wordt ook aandacht besteed aan de praktische vaardigheden noodzakelijk voor de eerste opvang van een acute patiënt.

Men doelt op een systematische benadering van de patiënt in een acute medische situatie. Het boek beschrijft per ziektebeeld kort de belangrijkste elementen van de anamnese, diagnose, aanvullende onderzoeken en de acute behandeling.

De stijl is kort en bondig en zeer praktijkgericht. Het boek behandelt een groot scala aan medische spoedsituaties. Een greep hieruit zijn: hersentrombose, pneumothorax, ritmestoornis, contusio cerebri, eclampsie, diabetische ketoacidose, intoxicatie, brandwonden of zelfs acute psychose. Er komt een overzichtelijke bespreking met telkens duidelijke concrete informatie al dan niet aangevuld met tal van foto’s (handelingen, reanimatie, kliniek, beeldvorming), tabellen (types, differentieel diagnoses) en flowcharts (beslisregels).

In het eerste algemene hoofdstuk wordt ook uitleg gegeven over de organisatie van de spoedeisende zorg en de rampengeneeskunde in Nederland, evenals hoofdstuk vijf waar hun organisatie van een acute afdeling in het ziekenhuis aan bod komt. Dit is wel interessant maar helaas minder relevant in onze Belgische context.

Extra modules in online versie

Het boek is wetenschappelijk goed onderbouwd. Dit is een vierde herziene druk, die aangepast is aan de recente richtlijnen en good practice. Per hoofdstuk is tevens een literatuurlijst vermeld voor wie zich graag verder verdiept in een bepaalde topic. Bij de aankoop van het boek krijg je een gratis onbeperkte toegang tot de online versie van het boek via een unieke activatiecode. Hierop zijn de verschillende onderdelen, zowel de tekst als de schema’s en illustraties snel te raadplegen en ook te downloaden in pdf. Daarnaast kun je jezelf ook toetsen op je theoretische kennis en praktische vaardigheden via testvragen en oefencases (open vragen en casussen). Er is ook een basic life support en een advanced life support module.

Het boek ‘Acute geneeskunde’ kan een relevant en goed naslagwerk betekenen voor de huisartsenpraktijk. Snel opzoekingswerk (bv. in de wachtpost) is ook mogelijk via de online versie van het boek.

Anja Christens