Toegankelijke geneeskunde voor patiënten, papierwinkel voor de huisarts

22 apr 2009

Dankzij de ‘sociale derdebetalersregeling’ hoeven patiënten die het financieel moeilijker hebben hun bezoek aan de huisarts niet uit te stellen. De huisarts int enkel het remgeld tijdens het consult en krijgt het terugbetaalbare gedeelte rechtstreeks van het ziekenfonds.

Mooie theorie, maar hoeveel tijd besteedt u aan het uitsorteren van getuigschriften? Aan het noteren van bedragen op ruitjespapier of in een spreadsheet? Aan alles in afzonderlijke omslagen naar de verschillende ziekenfondsen sturen? Aan het nakijken en opvolgen van de binnenkomende betalingen? Kijkt u ook op tegen deze onbetaalde werkuren?

16 mei gratis opleiding. Kijk onderaan deze pagina!

Een uitweg – de tariferingsdienst

Domus Medica biedt haar leden een uitweg uit deze administratieve rompslomp: de dienstverlening van ATD vzw Artsentarifering.

U kan deze dienst op twee manieren gebruiken:

  • U stuurt alle getuigschriften naar ATD. ATD bespaart u de hele administratieve verwerking.
  • U doet het voorbereidende werk en brengt zelf de getuigschriften online in. Vervolgens bezorgt u ATD de ingebrachte getuigschriften. ATD vordert voor u de verschuldigde sommen bij de verschillende ziekenfondsen en volgt de betaling op.

Welke keuze u ook maakt, u kan steeds online nagaan wat de verwerkingsstatus is van uw getuigschriften (zijn ze al doorgestuurd naar de mutualiteiten, zijn ze daar aanvaard of worden ze betwist, zijn ze betaald, …).

Wist u dat?

De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor:

  • Afsluiten van het globaal medisch dossier. (Het systematisch toepassen van de derdebetalersregeling voor het GMD verlaagt de drempel; hoeveel procent van uw patiënten heeft een GMD?)
  • Technische verstrekkingen. (Uw patiënt had voldoende geld bij voor een consult, maar had niet gerekend op de extra kosten van de technische verstrekking? Geeft u dan een korting? Of zal u het geld later wel eens krijgen?)
  • Zorgverstrekkingen verleend in situaties waarbij de patiënt zich op de derdebetalersregeling kan beroepen. (Een evidente oplossing voor patiënten die het financieel moeilijk hebben; maar vaak ook voor de dure nachtelijke noodoproepen.)

 

Ledenvoordeel

ATD vzw Artsentarifering is een dienst van KAVA in samenwerking met Domus Medica. Leden van Domus Medica krijgen 10% korting op de tarieven van ATD. Daarmee biedt ATD aan Domus Medica-leden de scherpste tarieven op de markt.

Bovendien heeft Domus Medica ook voordeel bij deze samenwerking. Met uw keuze voor ATD steunt u uw vereniging.

Meer informatie

Alle relevante informatie, een demonstratie van de dienstverlening en de nodige documenten om aan te sluiten vindt u op de website van deze dienst: www.artsentarifering.be. Via e-mail: info@artsentarifering.be. Of u kan de informatie ook opvragen via het secretariaat van Domus Medica: 03 281 16 16, vragen naar Tim Verhulst; e-mail: secretariaat@domusmedica.be.

Lijkt het u ingewikkeld? Maak dan gebruik van de:

op zaterdag 16 mei
voor u en/of uw praktijkassistent(e)
van 10-12 uur ten huize van kava in antwerpen. Schrijf nog snel in via secretariaat@domusmedica.be.
Indien u niet kan deelnemen op 16 mei maar wel belangstelling heeft voor deze opleiding kan u een bericht sturen naar dit e-mailadres om u op de hoogte te brengen van volgende trainingen.