Verkiezingen Algemene Vergadering Domus Medica 2018

28 mei 2018

Om de vier jaar verkiezen de leden van Domus Medica een nieuwe Algemene Vergadering. 2018 is ook voor Domus Medica een verkiezingsjaar.

In de statuten van Domus Medica staat beschreven hoe de verkiezingen voor de Algemene Vergadering moeten verlopen. 

De volledige procedure bestaat uit verschillende fasen:

  • samenstellen van de kieskringen
  • samenstellen van de kandidatenlijsten
  • verkiezingen
  • samenstellen van de nieuw Algemene Vergadering

Via de nieuwsbrief en via afzonderlijke brieven en mails gericht aan de leden en aan de voorzitters en secretarissen van de kringen houden we u op de hoogte van het verloop van de verkiezingen.

 

Vragen of opmerkingen over deze verkiezingen kunt u richten aan verkiezingenAV@domusmedica.be.