Vias bevraagt huisartsen

21 feb 2019

Vias instituut, het verkeersinstituut van de overheid, wil de huisartsen bevragen over de manier waarop ze beter betrokken kunnen worden bij de problematiek van de rijgeschiktheid.

Wie bepaalt of een patiënt geschikt is om op een veilige manier een wagen te besturen? In sommige gevallen is dat duidelijk en moet een specialist de beslissing nemen. Veel vaker bevindt de problematiek zich in een schemerzone en is het niet duidelijk wie de beslissing moet nemen. De meest aangewezen persoon lijkt vaak de huisarts die als vertrouwenspersoon van de patiënt diens situatie het best kent en ze het meest accuraat kan inschatten. De problematiek wordt de komende jaren alleen maar groter door de vergrijzing van de bevolking. 

In een enquête gericht tot huisartsen, wil Vias instituut meer te weten komen over de manier waarop de huisarts vandaag omgaat met het probleem van rijgeschiktheid. Vias peilt tevens naar de mogelijkheid om een tool te integreren in het Elektronisch Medisch Dossier om de huisarts medico-legale beslissingsondersteuning te bieden voor rijgeschiktheid. De enquête peilt eveneens naar manier waarop de huisarts ouderen met een potentieel verhoogd risico op veilig autorijden op een snelle en efficiënte manier kan identificeren. Die detectie kan vervolgens aan de basis liggen van een volgend gesprek, een advies, een doorverwijzing of in het uiterste geval een beslissing over de ongeschiktheid om nog een auto te besturen.
Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag.

Filip Ceulemans