Weg met pseudowetenschap

4 jul 2019

APETP, de Spaanse zusterorganisatie van SKEPP, lanceert een manifest tegen pseudowetenschap en -therapieën en vraagt Europese artsen en zorgverstrekkers dit manifest te ondertekenen.

Het initiatief tot het manifest tegen pseudowetenschap en -therapieën gaat uit van bioloog Fernando Cervera Rodriguez, die lid is van APETP, een organisatie die net als SKEPP in ons land strijdt tegen pseudowetenschap en kwakzalverij. Hij hoopt dat minstens 15 000 Europese zorgverstrekkers het manifest ondertekenen om zo de Europese Unie onder druk te zetten om enkele Europese richtlijnen te veranderen en bedrog in de gezondheidszorg te voorkomen. Hij schat dat bijna 200 miljoen patiënten in Europa vorig jaar gebruik hebben gemaakt van pseudotherapieën. Om 15 000 ondertekenaars te bereiken is de tekst niet enkel in het Spaans, maar ook in andere talen zoals Engels en Nederlands te lezen.

Om de gevaren van pseudowetenschap scherp te stellen, gaat het manifest van start met enkele concrete gevallen van dodelijke slachtoffers van kwakzalverij. Het bij ons meest bekende geval dat wordt opgesomd, is ongetwijfeld dat van de Nederlandse actrice Sylvia Millecam die op 45-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van borstkanker nadat ze haar toevlucht nam tot een New Age genezeres. Europa heeft al voldoende problemen in de gezondheidszorg zoals overmedicalisatie en multiresistente bacteriën om er ook therapieën gebaseerd op chakra’s en kwantumfrequenties bij te nemen.

Een richtlijn die volgens de initiatiefnemer meteen moet worden aangepast, is richtlijn 2001/83/CE. Die regelt de productie, controle en verkoop van geneesmiddelen, maar maakt een uitzondering voor homeopathische middelen. “Machtige lobby’s hebben inspraak gehad in de definitie van wat een geneesmiddel is en die verkopen nu suiker aan zieke mensen, en doen geloven dat ze daar beter van kunnen worden, of dat hun gezondheid erop vooruit gaat. Dit heeft doden veroorzaakt en dat zal blijven doorgaan totdat Europa de waarheid onder ogen ziet: wetenschappelijke kennis mag niet buigen voor economische belangen, zeker niet als dat betekent dat patiënten bedrogen worden en dat hun rechten geschonden worden”, aldus Fernando Cervera Rodriguez. “Europa moet niet alleen stoppen met het bevorderen van homeopathie, maar moet ook actief optreden tegen bedrog in de gezondheidszorg, die op het ogenblik meer dan 150 pseudotherapieën omvat.”

Fernando Cervera Rodriguez vat zijn eisenpakket samen in vijf punten:

  1. De wetenschap is in strijd met wat de pseudotherapieën beweren, zoals in het geval van homeopathie.
  2. Europese wetten die homeopathie beschermen, zijn ontoelaatbaar in een wetenschappelijke en technologische maatschappij die het recht van patiënten om niet te worden bedrogen, respecteert.
  3. Homeopathie is de best bekende pseudotherapie, maar niet de enige en ook niet de gevaarlijkste. Andere, zoals acupunctuur, reiki, Nieuwe Germaanse Geneeskunde, iridologie, biomagnetisme, orthomoleculaire therapie en vele andere zijn in opkomst en veroorzaken slachtoffers.
  4. Maatregelen moeten genomen worden om pseudotherapieën te stoppen. Ze zijn niet onschadelijk en duizenden mensen ondervinden er schade van.
  5. Europa moet zich inspannen om wetgeving te ontwikkelen die een halt toeroept aan dit probleem.

Filip Ceulemans