Welke huisartsenkring wint 8 december de eerste veiligheidsprijs?

31 aug 2018

Het steunfonds van de ‘Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep’ (PRaag) wil in samenwerking met Domus Medica het thema ‘veiligheid van zorgverleners’ blijvend onder de belangstelling houden.


Daarom zal het steunfonds vanaf 2018 jaarlijks een prijs uitreiken voor:

  • Het beste lokale veiligheidsinitiatief van huisartsenkringen
  • De beste HAIO-masterthesis over een veiligheids-gerelateerd onderwerp (vanaf 2020; oproep voor thesissen wordt gelanceerd in 2018, die opgeleverd worden in 2020)

Ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt, die zich als voorzitter van UHAK (Unie Huisartsenkringen) steeds ingezet heeft voor de huisartsenkringen (en hun erkenning) en ook initiatieven nam rond de veiligheid van huisartsen, wordt de eerste veiligheidsprijs uitgereikt op de kringvergadering van 8 december 2018.

Aan de prijs is, naast de eer voor de laureaat, een geldprijs verbonden van 1500 euro.

Wie komt voor deze prijs in aanmerking?

Een Vlaamse of Brusselse huisartsenkring die projecten rond veiligheid uitgewerkt hebben of hieromtrent momenteel in de huisartsenkring initiatieven nemen en uitwerken. De projecten verhogen:

  • De veiligheid in de huisartsenpraktijk
  • De veiligheid bij huisbezoeken
  • De veiligheid tijdens de wachtdienst

Komt uw huisartsenkring hiervoor in aanmerking?

Stuur dan voor 11 november 2018 een gemotiveerde kandidatuur per brief naar Domus Medica, ter attentie van Dr. Ralph Pacqueu, voorzitter van de jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep veiligheidsprijs, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen.

De kandidaturen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de voorzitter, drie praktijkvoerende huisartsen uit minimum drie verschillende Vlaamse provincies/Brusselse Gewest, 1 huisarts verbonden aan een vakgroep huisartsgeneeskunde van één van de Vlaamse/Brusselse universiteiten, één andere zorgverlener.

Het reglement voor de prijs kan u hieronder lezen.

Succes!

Dr. Ralph Pacqueu, voorzitter van de Jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep veiligheidsprijs
Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica
Dr. Luc Couvreur, Dr. Dirk Devroey, Dr. Peter Hoffman, Dr. Yves Rosiers, Dr. Wim Verhoeven, Sophie Roelandt, leden van de jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep