Congresverslagen

Medewerkers en leden van Domus Medica nemen regelmatig deel aan congressen in binnen- en buitenland. Hieronder vindt u hiervan de verslagen.


Op een druk bijgewoond symposium werd de aftrap gegeven voor het 1733 project Leuven-Tienen. Huisartsen, spoedartsen, verpleegkundigen, 112-operatoren, …reflecteerden over het project dat in april van start gaat. Dr. Chris Van der Mullen, voorzitter van de werkgroep 1733, benadrukte dat het om een dry-run fase gaat: een meting van een aantal nieuwe, huisartsvriendelijke protocollen. Voor de zorgverleners verandert er momenteel nog niets.

Huisartsenpraktijken worden geconfronteerd met heel wat maatschappelijke evoluties. Er is de snelle toename van het aantal ouderen met comorbiditeit. Er is steeds meer vraag om preventieve taken in de eerste lijn te coördineren. Er is de aandacht van meer kwalitatieve zorg met protocollaire aanpak bij veelvoorkomende chronische aandoeningen zoals cardiovasculair risico, diabetes en COPD.

Op 10 oktober 2015 in Nazareth

Waar schuilt het gelaat van de armoede en wat is de verantwoordelijkheid van huisartsen in deze problematiek? Dat waren de vragen waarrond het 46e Medisch Psychologisch Weekend draaide.

Naast de jaarlijkse bijeenkomsten voor startende huisartsen, vond het kennisdomein praktijkorganisatie van Domus Medica het hoog tijd een opleidingsmoment te organiseren voor artsen die denken aan stoppen met hun praktijk. Immers, meer dan 65% van de huisartsen is ouder dan vijftig jaar. Voor Domus Medica reden genoeg om een ondersteuningsaanbod op punt te zetten.

De Dag van de Huisarts, die op 23 mei in ALM te Berchem plaatsvond, stond dit jaar helemaal in het teken van kennis maken, opdoen, delen, toepassen. De kennisdomeinen Praktijkorganisatie, Kringen en ICT, die nu reeds ruim één jaar op volle toeren draaien binnen Domus Medica, vormden daarbij de centrale invalshoek.

Op zaterdag 28 februari organiseerde Domus Medica de eerste opleidingsnamiddag voor kringbestuurders. Kringbestuurders gaan hier dieper in op één specifiek onderwerp waarmee ze geconfronteerd worden in hun functie. Het bleek alvast een geslaagde eerste vorming.

Met het event ‘Van Wetenschap naar Praktijk’ in Antwerp Expo, dat bijna 300 deelnemers aantrok, sloot Domus Medica voorbije zaterdag een jubileumjaar ‘50 jaar Wetenschap’ af. In een gevarieerd programma kon iedereen zijn gading vinden.

Het congresgedeelte bestond uit een twintigtal lezingen en workshops. Zo stelde het Domus Medica kennisdomein Praktijkorganisatie de resultaten van een enquête voor met aanbevelingen en valkuilen die reeds sterk geëvolueerde huisartsenpraktijken meemaakten.

Verslag - Gent 4 oktober 2014

Het eerste Medisch Psychologisch Weekend in 1970 had als thema: 'De arts, de patiënt en het medicament'. Nu 44 jaar later heeft zich aan die driehoeksverhouding de computer toegevoegd. De invloed van deze vierde speler vormde het uitgangspunt van deze eerste Medisch Psychologische Dag op 4 oktober in Gent.

Vorige zaterdag waren de meeste deelnemers het erover eens: de Dag van de Huisarts was een voltreffer was, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak. Het politieke debat met vertegenwoordigers van alle politieke partijen (uitgezonderd CD&V om begrijpelijke reden) verliep geanimeerd en leverde enkele interessante extra standpunten en inzichten op voor de politieke verkiezingen van aanstaande zondag.

Verslag Inwooncursus 11-18 april 2014 in Molenheide

De inwooncursus van Domus Medica, nog net niet de 25ste en dus de jubileumeditie, zit er weer op voor dit jaar. Een hele week reizen met hormonen doorheen ‘Hormonopolis’ leverde heel wat interessante inzichten op.Goede moderatoren, deskundige leden in de werkgroepen, zorgvuldig gekozen thema’s,… Geen twijfel dat het ook dit jaar in Molenheide een voltreffer zou worden.