Mijn gedacht...

Deze rubriek bevat opiniestukken van leden van Domus Medica. Deze opinies vallen niet noodzakelijk samen met de standpunten van de vereniging. We publiceren ze hier omdat ze tot nadenken aanzetten of een aanzet tot discussie vormen. De auteurs van deze teksten zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Commentaar is vanzelfsprekend welkom.

Wachtposten Vlaanderen, de koepelorganisatie van alle huisartsenwachtposten in Vlaanderen, heeft met belangstelling de recente artikels en de verschillende lezersbrieven in Artsenkrant gelezen over de wachtposten.

In Vlaanderen zijn er momenteel al een 10-tal wachtposten in werking en staan er verschillende nieuwe op stapel. Meer dan duizend huisartsen draaien nu al mee in een wachtpost.

Mein (Unser) Herze schwimmt in Blut.... (Bach, BWV 199)

Wereldwijd neemt suikerziekte toe, men schat dat minstens 600 000 Belgen lijden aan diabetes type 2. Volgens de recente literatuur zijn er nog bijna de helft meer die niet weten dat ze de ziekte hebben. Bijna de vorm van een epidemie dus.

Waar is dat feestje?

Eindelijk was het zover en het bleek geen grap. Op 1 april 2011 was het GMD+ erdoor en de preventief werkende huisarts kon aan de hand van een vragenlijst een EMD-gestuurd preventieplan opstellen, waarvoor hij/zij via het nieuwe nomenclatuurnummer 102395  10,14 euro mocht innen. Mee aan de wieg van de gesystematiseerde preventie via de Gezondheidsgids, was ik blij en ook een beetje fier.

Nu de rapporten van de EersteLijnsConferentie (ELC) afgetoetst worden op het werkveld, komen ook meer en meer commentaren los; verschillende opinies verschijnen in de pers. Huisartsen beginnen zich allerlei vragen te stellen. Wat is het precieze standpunt van Domus Medica terzake? Hoe kunnen we de visie van Domus Medica verduidelijken aan onze leden? Wat kunnen we doen?

Vermoedelijk hebt u het reeds gemerkt: de nieuwsbrief van Domus Medica aan haar leden is sinds kort op een hogere versnelling overgeschakeld.
Moet het nog benadrukt worden dat het aanbod aan informatie binnen een grote vereniging als de onze meer dan ruim voldoende is?

De Belgische gezondheidszorg is op een cruciaal en uniek moment beland om regionaal ernstig te investeren in een effectieve ondersteuning van de eerstelijnszorg, in het bijzonder van de huisartsenpraktijken. Dit kan op verschillende manieren: IT-ondersteuning, financiële ondersteuning van de huisartsenpraktijken, navormingscheques.

In een recent artikel van Huisarts en Wetenschap (april 2009;52 (4)) blikken onze noorderburen terug op hun ‘grootschalige dienstenstructuren’ voor de wachtdiensten, lees huisartsenwachtposten. Op de vooravond van een reorganisatie van het Vlaamse wachtdienstsysteem is deze Nederlandse literatuurstudie misschien een goede inspiratiebron.

Huisartsen, organiseer uw huisartsenzorg beter of de eerstelijnszorg wordt door anderen verder geregeld zonder huisartsen!