Nieuws - algemeen

Op 25 mei gaat de nieuwe Europese regelgeving in rond de bescherming van persoonsgegevens. Er wordt van alle professionals en organisaties die gestructureerd met persoonsgebonden informatie werken, om actief aan te tonen dat er voldoende maatregelen worden genomen om deze gegevens te beschermen.

Het Centrum voor Kankeropsporing maakte een infofiche voor huisartsen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

In samenwerking met Kom op tegen Kanker en huisartsen heeft het Cédric Hèle Instituut een nieuwe brochure uitgebracht over slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten, gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelde vorige week een paper voor waarin een aantal heilige huisjes van de gezondheidszorg in vraag worden gesteld vertrekkend vanuit het standpunt dat de zorg in ons land te weinig ambitieus is.

Gisteren (woensdag 16 mei) ging voor moslims de ramadan van start. De vastenmaand duurt tot 14 juni en wordt dan afgesloten met het traditionele suikerfeest. Tijdens deze periode verdienen patiënten met diabetes speciale aandacht.

Hoe moeten de zogenaamde ‘aangenomen’ artsen voor geïntegreerde politie en defensie voorschrijven in het Recip-e tijdperk? Momenteel is nog steeds één document per verzekeringsinstelling nodig, dus zowel voor de Riziv-terugbetaling als voor de terugbetaling vanuit politie of militaire dienst.

Patiënten werden in het kader van de 7de nationale handhygiënecampagne bevraagd over hun ervaringen. Uit de resultaten blijkt dat ¾ van de patiënten het op prijs stelt dat zij aangemoedigd worden om over handhygiëne te praten met de zorgverleners. Deze nieuwe inzichten kunnen we gebruiken om toekomstige campagnes bij te sturen.

Dé toegangspoort voor gegevens over je gezondheid, dat moet Mijngezondheid worden. Het nieuwe online portaal zal een overzicht bieden van alle gezondheidsgegevens – medische maar ook administratieve – die elektronisch beschikbaar zijn voor iedere burger. Door deze informatie beter toegankelijk te maken wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block mensen helpen om hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

Vierhonderd huisartsen vulden de enquête in waarin het Riziv peilt naar de uitwisseling van medische gegevens bij de evaluatie van een handicap. Die procedure kan beter.

De Nationale Raad van de Orde der Artsen stelde eind vorige week haar nieuwe Code van medische deontologie voor. Deze Code vervangt de Code van geneeskundige plichtenleer die dateert uit 1975.