Nieuws - algemeen

In zijn 73ste advies legt het Raadgevend Comité Bio-ethiek de grenzen vast waarbinnen het euthanasie mogelijk acht. Niet over alle punten bereikte het comité overigens een consensus onder zijn leden.

Op de Suïcidepreventie-reflex-website van Zelfmoord1813 vindt u een e-learning aanbod gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’. In 4 modules wordt een antwoord gegeven op belangrijke klinische vragen aan de hand van de SP-Reflex. Elke module is opgebouwd uit een e-learning met de theorie van de module en een casus met oefeningen.

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In Vlaanderen lijden naar schatting 360.000 tot 480.000 mensen aan een zeldzame ziekte. In totaal bestaan er meer dan 7.000. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd optimaal.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne: “Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?”

Trop is te veel en te veel is trop. Herken je dat gevoel als je de zoveelste guideline ziet passeren? 

Dan hebben we goed nieuws voor jou: IWC - Domus Medica brengt EBM vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Vlaanderen, met het unieke concept van de Red Whale. Een team huisartsen volgt daar dagelijks de belangrijkste richtlijnen en geeft tweemaal per jaar een GP Update. 

Tot 31 december 2017 moet u als huisartsv of geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Het doel hiervan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten. U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid verspreidde onlangs informatie i.v.m. vaccinatie van zwangeren. M.b.t. kinkhoest wordt aanbevolen om zwangere vrouwen tijdens elke zwangerschap te vaccineren tegen kinkhoest tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. M.b.t. griep wordt vaccinatie aangeraden voor alle vrouwen die in het 2de en 3de trimester van de zwangerschap zullen zijn tijdens het griepseizoen.

Voor de vierde maal reikt vzw Leif een zogenoemde LEIFtime Achievement Award uit. Hij gaat dit jaar naar Ri De Ridder, voormalig huisarts en huidig directeur-generaal van het Riziv.

De FOD Binnenlandse Zaken publiceerde zopas de brochure “Een veilige dokterspraktijk” op de website www.besafe.be. De brochure is het resultaat van samenwerking tussen de overheid, Domus Medica, de Orde der Artsen en PRaag (Patrik Roelandt anti-agressie groep).

Het proces tegen de moordenaar van voormalig Uhak-voorzitter Patrik Roelandt ging deze week in Kortrijk van start.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4