Nieuws - algemeen

Wie zich wil registreren voor orgaandonatie kan dat binnenkort online doen of via de huisarts. De Kamer heeft daarover unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. Registratie kan nu enkel via het gemeenteloket en die drempel is te hoog, menen de initiatiefnemers. Ons land mag het dan wel goed doen op het vlak van orgaandonatie, de vraag ligt nog steeds hoger dan het aanbod.

De incidentie van consultaties voor griepale syndromen stijgt verder. De incidentie stijgt bij kinderen van 5-14 jaar, daalt bij jonge kinderen van 0-4 jaar en blijft stabiel bij volwassenen en ouderen. Ook het aantal personen gehospitaliseerd omwille van een ernstige infectie, blijft op dit moment hoog.

Vandaag wordt een nieuw wetsvoorstel gestemd dat de dringende medische zorg aan banden legt. Artsen die medische zorgen verlenen aan ‘mensen zonder papieren’, zullen strenger gecontroleerd worden. De honoraria kunnen zelfs teruggevorderd worden. Domus Medica vindt dit wetsvoorstel meer dan een brug te ver en herhaalt dat medische beslissingen enkel door de arts genomen kunnen worden.

Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in één van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen.

De medische verkiezingen 2018 zijn in aantocht. Artsen staan voor fundamentele keuzes: wat verstaan wij onder gezondheid – gezondheidszorg en gezondheidzorgverzekering en hoe willen wij ons toekomstig gezondheidszorgbeleid mee vorm geven? Wat is de visie van artsen? Welke rol ziet u weggelegd voor artsen?

Vastgoed leeft bij onze cliënten. Onroerende goederen vertegenwoordigen vaak een groot deel van het familiaal, financieel en fiscaal vermogen. Daarom is het voor ons als vermogensbegeleider een kerntaak.

De nationale raad van de Orde der artsen heeft de vraag onderzocht of een arts een schenking van een patiënt mag aanvaarden en kwam tot volgend advies:

Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Elke ouder met een kind tot de leeftijd van 3 jaar kan met vragen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling terecht bij Kind en Gezin.

Op 5 maart werd een eerste hulpkonvooi toegelaten in het belegerde Oost-Ghouta in Syrië. Omdat de toestand zo schrijnend is, roept nu ook WONCA, de wereldorganisatie van artsen, op om het geweld te stoppen en meer hulp toe te laten tot het getroffen gebied. Domus Medica ondersteunt dit initiatief en vraagt de overheden in te grijpen.

Elke twee jaar krijgen mannen en vrouwen van 55 t.e.m. 74 jaar een uitnodiging met stoelgangtest van het Centrum voor Kankeropsporing. Dit bevolkingsonderzoek blijft het goed doen.