Deze ochtend ontving Domus Medica een mail waarin dr. Yvan Vandenplas zijn oprechte excuses aanbood aan alle betrokken partijen en meer specifiek aan alle huisartsen voor de ongepaste communicatie over de visietekst van de Academie voor Pediatrie. Hieronder de tekst van zijn verklaring.


Prof. Yvan Vandenplas biedt excuses aan huisartsen aan

Dr. Yvan Vandenplas betreurt de manier waarop zijn toelichting bij de tekst van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde over de organisatie van de zorg voor kinderen werd weergegeven en excuseert zich ervoor. Hij begrijpt de reacties. Het was op geen enkele manier zijn bedoeling het huisartsenberoep te viseren en hij benadrukt het grote belang van de huisarts in de eerste lijn, zeker ook inzake kindergeneeskunde. Het is nooit zijn stelling geweest dat ouders voor hun kinderen beter meteen een pediater kunnen raadplegen in plaats van eerst een huisarts. Huisartsen zijn inderdaad opgeleid om ernstige problemen bij volwassenen en kinderen te detecteren.

Prof. Yvan Vandenplas: “De Academie van Kindergeneeskunde heeft nagedacht over hoe de kinderarts in het algemeen kan bijdragen tot het verder versterken van de functie van de huisarts in de eerste lijn. Jammer genoeg werd dit weergegeven alsof de huisarts vandaag deze functie niet goed vervult, wat hij ongetwijfeld wel doet. Ik wil duidelijk stellen dat het mijn persoonlijke visie is dat de kinderarts opgeleid wordt voor de tweede en derde lijn, en dat de kindergeneeskunde in de eerste lijn toekomt aan de huisarts. Wanneer de aandoeningen meer complex zijn worden die doorverwezen naar de tweede lijn, daar moet de kinderarts staan. Die samenwerking loopt goed dank zij de inspanningen van alle partijen. De competenties van eerste en tweede lijn versterken elkaar. Bij deze mijn welgemeende excuses. Vele huisartsen reageerden en ze hebben gelijk”.

De Academie voor Pediatrie is een overkoepelende organisatie waarin de Belgische universiteiten, de wetenschappelijke verenigingen (de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Groupement Belge de Pédiatres de Langue Française) en de Beroepsvereniging vertegenwoordig zijn. De opschorting van het zorgprogramma uit 2014 leidt tot ambivalentie over de programmatie van zorg voor kinderen. De Academie voor Pediatrie heeft een visietekst opgesteld over de toekomstige organisatie en plaats van de Kindergeneeskunde in België.

Deze tekst haalt bijgevolg de relaties van de kinderarts met de eerste lijn aan, maar bespreekt veel meer de voorstellen van de kinderartsen over de organisatie van de gezondheidszorg voor kinderen in de tweede en derde lijn en de plaats en de rol van de kinderarts hierin. Deze tekst wil een basis zijn voor verder overleg met alle betrokken partijen.

Prof. Y. Vandenplas
Voorzitter Academie voor Kindergeneeskunde

pdf20170712_ProfVandenplas_excusesaanhuisartsen.pdf


Er volgt zeker nog verder overleg met de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde.