Sinds vorig jaar vertoont MyHandicap problemen bij het versturen van de eForm. Zo ontvingen de arts en de patiënt herinneringen voor formulieren die reeds doorgestuurd werden.

Nieuw overleg vorige week bracht mogelijke oplossingen voor deze problemen. Er zijn aanpassingen aan het systeem gebeurd waardoor de verwerking vlotter zou moeten gaan lopen.

Bij de bevoegde FOD-dienst zouden de doorgestuurde formulieren en hun bijlagen (.txt bestanden) nu correct doorkomen en gelezen kunnen worden. Formulieren die nog niet behandeld waren doordat er fouten waren met het inlezen, zullen opnieuw worden ingelezen door de dienst en behandeld worden. Normaal gezien ontvangen huisarts en patiënt dan ook geen herinneringen meer voor reeds doorgestuurde formulieren, en men plant om binnenkort na het versturen van de eForm een ontvangstbericht vanuit de FOD naar de huisarts te sturen.