Sinds 1 augustus worden de specialiteiten Coruno® 16 mg en Corvaton® 2mg niet langer vergoed in Hoofdstuk I maar binnen Hoofdstuk IV, en dit voor patiënten bij wie de specialiteiten reeds vergoed werden.

De terugbetaling geldt dus niet meer voor nieuwe patiënten. Bestaande patiënten moeten nu ook een voorafgaandelijke machtiging voor terugbetaling hebben van de adviserende arts van hun verzekeringsinstelling. Huisartsen kunnen deze aanvraag doen op papier (met het formulier te verkrijgen via de website van het Riziv) of elektronisch, vanuit het EMD via MyCareNet hoofdstuk IV. De koppeling via merknaam lukt nog niet in alle EMD’s, in dat geval kan u het paragraafnummer (8610000) invullen en zullen de producten verschijnen.