Op impuls van de Alliantie Artsenbelang — Domus Medica (AADM) wordt de geïntegreerde praktijkpremie niet alleen behouden in de nieuwe conventie, maar wordt het maximale bedrag nog uitgebreid.

De premie bestaat nu uit drie onderdelen: de praktijktoelage (1000 euro), de premie voor goed gebruik van eGezondheidsdiensten (2500 euro) en de premie voor goed gebruik van het EMD (2500 euro). Het maximale bedrag wordt daarmee opgetrokken tot 6000 euro. Naast de criteria die in 2016 en 2017 deel uitmaakten van de praktijkpremie, komen er een aantal nieuwe diensten bij die de uitbouw van de praktijkwerking moeten ondersteunen. Onder meer eAttest, Mediprima, het medicatieschema en het gebruik van EBMPracticeNet worden in 2018 verder uitgebouwd. Tegen 1 april 2018 zullen alle criteria gekend zijn, en de meting loopt weer vanaf 1 juli tot 31 december. Door snel de parameters vast te leggen, willen we zo voldoende voorbereidingstijd laten om een vlotte start te kunnen maken.

Verder was er in het akkoord ook aandacht voor een goed gebruik van de bestaande en de nieuwe diensten, en werd dankzij de Alliantie Artsenbelang — Domus Medica (AADM) een overlegplatform tussen het Nationaal Intermutualistisch College (NIC - MyCareNet), gebruikers en softwareproducenten in de conventie vastgelegd. Hier kunnen bestaande problemen aangekaart en sneller aangepakt worden.

Ook dankzij AADM wordt er nog meer ingezet op het meten en verbeteren van de beschikbaarheid van de eGezondheidsdiensten ingezet door het oprichten van een monitoring-systeem om het goed functioneren van de diensten beter na te gaan. Ten slotte zal er ook geïnvesteerd worden in de helpdeskwerking.


Zie ook: