Nieuwsbrief

 

Domus Medica houdt zijn leden regelmatig op de hoogte van nieuws uit de vereniging, nieuwigheden op de website, het navormingsaanbod, wijzigingen in reglementering, wetenschappelijke ontwikkelingen,... Ook niet-leden kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief, maar niet alle informatie op de website zal voor hen toegankelijk zijn.

 

In deze nieuwsbrief: Jaarverslag 2017 • Annuleren met eAttest • Richtlijn Preventie van influenza in de huisartspraktijk • Jeugdige diabetici beter terugbetaald • Preventie dikkedarmkanker uitgebreid • Riziv heeft actieplan om fraude te bestrijden • Vorming

In deze nieuwsbrief: Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie 2017 • Nieuwe parameters praktijkpremie 2018 • Resultaten van de medische verkiezingen bekend • Winnaar fotowedstrijd Efteling • FeBelGen vervelt tot Medaxes • Luchtvervuiling ook nefast voor niet-senioren • Alle eerstelijnszones bekend • Vorming

In deze nieuwsbrief: Jong Domus prijs voor Meest Originele Masterproef • Huisartsen gezocht voor DOMINO-studie over prikkelbaredarmsyndroom • Warme dagen, reisvaccinaties en teken • Voorzichtig met DOAC • Betere bescherming tegen HPV • Vandeurzen ondersteunt mantelzorgers • Een sociaal verzekeringsfonds kiezen? • Vorming

In deze nieuwsbrief: Medische verkiezingen: uw stem telt! • 1 miljoen Belgen bezoekt nooit een huisarts • Impulseodossiers 2017: laatste kans! • Huisartsen gezocht voor LOK ‘Leren praten over seks’ • COPD-patiënten weinig en laat doorverwezen naar palliatieve zorg • MFO: nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s goedgekeurd • Oxfam Trailwalker zoekt artsen en verpleegkundigen • Vorming

In deze nieuwsbrief: AADM roept iedere arts op om te stemmen • HGR slaat alcohol in de ban • HPV-vaccinatie helpt tegen voorstadia baarmoederhalskanker • E-learning over huiselijk geweld (3 punten ethiek) • Huisartsen gezocht voor LOK ‘Valpreventie’ • Dosering Perdolan siroop: hebt u de informatie goed ontvangen? • Arts gezocht voor repatriëring ziek kind uit Mexico • Vorming

In deze nieuwsbrief: Start medische verkiezingen: u stemt toch ook?! • Stemprocedure medische verkiezingen • Prostaatkankerscreening: wanneer is het zinvol? • Hoe een foutief eAttest wijzigen of annuleren? • Domus Medica overlegt met kabinet Ducarme • Nieuw aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap • Brochure Zorgsystemen en voorzieningen bij diabetes • Vorming

In deze nieuwsbrief: Domus Medica kiest voor Positieve Gezondheid • Familiedag in de Efteling: was u erbij? • AADM over digitalisering • Van 'to cure' naar 'to care': de nieuwe rol van de huisarts • Elektronisch voorschrift morgen nog niet verplicht • Nieuwe accrediteringsvoorwaarden goedgekeurd • Prijs dr. Arlette Wertelaers • Vorming

In deze nieuwsbrief: Webdossier Dikkedarmkanker • Eerste hulp bij GDPR • Een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg • Waarom we moeten durven veranderen (ook in de portemonnee!) • Meest originele masterproef • Nieuwe artsenquota vastgelegd • Opgepast voor burn-outcoaches • Vorming

In deze nieuwsbrief: LOK-pakket Valpreventie: gratis voor eerste tien aanvragen • Ramadan van start: aandacht voor diabetespatiënten • AADM over kwaliteit van zorg en leven • Voka doorbreekt taboes • Brochure Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten • Infosheet Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker • Nieuw trivalent vaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest • Vorming

In deze nieuwsbrief: Nieuwe Code van medische deontologie • Mijngezondheid • AADM over de organisatie van zorg – deel 2 • Aanbevelingen handhygiëne tijdens zorgverlening • Voorschriften voor politie en defensie • Vorming