Persberichten

Op 1 december 2015 werd Dr. Patrik Roelandt door een patiënt vermoord te Izegem, ter gelegenheid van een huisbezoek. Op 5 december 2017 start het proces te Kortrijk. Veiligheid voor zorgverleners is een absolute topprioriteit voor Domus Medica en PRaag (Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep). Op ons aandringen nam de overheid al enkele concrete maatregelen, maar we vragen nog meer preventieve maatregelen.

Maandag, 26 oktober 2015. – Vorige week heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten, haar budget 2016 voor gezondheidszorgen voorgesteld. Het budgetvoorstel werd afgewezen door de Algemene Raad van het RIZIV.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) werkt hard en constructief verder aan het bereiken van een nieuw conventieakkoord voor 2018. Nu de onderhandelingen lopen, worden de verschillen in visie met de andere syndicaten steeds duidelijker.

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen sloten vorige week officieel een samenwerkingsovereenkomst af om de werking van de wachtdienstorganisatie en huisartsenwachtposten verder te optimaliseren.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist om fors te besparen in de werking van vzw Farmaka die actief is in de promotie van evidence based medicine en het verantwoord medicijngebruik. Farmaka heeft hierdoor 28 medewerkers (onder wie de onafhankelijke artsenbezoekers) moeten ontslaan. Het project van Farmaka rond het formularium ouderenzorg zal worden overgeheveld naar een andere organisatie.

Begin mei opent het Metrostation Brussel-Centraal een dokterspraktijk, waar pendelaars snel terechtkunnen voor een check-up, voorschrift of bloedprik. Hoewel de artsen samenwerken met de huisarts, is dit niet de beste weg om kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Hoe kan Vlaanderen de chronische zorg efficiënt organiseren via de zorgregio’s? Domus Medica formuleerde hierover zeventien aanbevelingen in haar eindrapport over de zorgregio’s, gebaseerd op de ruime input van meer dan 1300 zorgverleners uit heel Vlaanderen. Het eindrapport werd aan minister Vandeurzen voorgesteld.

In een nieuw KCE-rapport bevelen de onderzoekers aan om enkele parameters toe te voegen aan de huidige SCORE-tabel. Deze tabel gebruiken artsen om het cardiovasculair risico bij hun patiënten in te schatten, op basis van cholesterolgehalte, bloeddruk, geslacht, leeftijd en tabaksgebruik. Meer risicofactoren toevoegen zou de bruikbaarheid van dit instrument in de praktijk ondermijnen, aldus ook Domus Medica.

De vertegenwoordigers van de artsensyndicaten en huisartsenorganisaties werden op donderdag 29 oktober ontvangen op het Kabinet van Minister Maggie De Block om meer toelichting te krijgen over de beslissing om het bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP), te bevriezen. De gedeeltelijke vrijgave van ongeveer 5 miljoen aan subsidies, die deel uitmaakten van het medico-mutualistisch akkoord van 2015, wordt onderworpen aan maatregelen die door het Kabinet werden uiteengezet maar waarover geen concrete details werden gecommuniceerd. Het Kabinet van de Minister stelt op zeer algemene wijze:

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft binnen de Nationale Commissie Geneesheren – Ziekenfondsen (Medicomut) in overleg met de andere partners en onder voorzitterschap van Jo De Cock een conventieakkoord bereikt voor 2015. Het akkoord werd intussen door de regering bekrachtigd en treedt in werking vanaf 1 februari 2015.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4