Persberichten

Geachte minister De Block

Vanuit Domus Medica geloven we sterk dat performante digitale tools het werk van de huisarts en de specialist kunnen ondersteunen in hun essentiële taak om de patiënt kwalitatieve geneeskundige zorg te verlenen. Dit idee hebben we ook altijd verdedigd via onze syndicale poot Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM).

Als sporters in het weekend een blessure oplopen, kunnen ze altijd contact opnemen met een huisarts. Een speciaal wachtnummer voor sportblessures, zoals onlangs in Limburg werd gelanceerd, doorkruist het eerstelijnsaanbod van de huisartsenwachtdienst. Het is nog altijd onvoldoende bekend dat mensen in geval van een niet-levensbedreigend gezondheidsprobleem het beste eerst contact opnemen met een huisarts.

In België hebben we een ziektezorg in plaats van een gezondheidszorg. Dit moet volgens Domus Medica, de wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen, net andersom. Alleen door in te zetten op een toekomstgerichte gezondheidszorg, met aandacht voor preventie en gezond blijven, blijft de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Op 1 december 2015 werd Dr. Patrik Roelandt door een patiënt vermoord te Izegem, ter gelegenheid van een huisbezoek. Op 5 december 2017 start het proces te Kortrijk. Veiligheid voor zorgverleners is een absolute topprioriteit voor Domus Medica en PRaag (Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep). Op ons aandringen nam de overheid al enkele concrete maatregelen, maar we vragen nog meer preventieve maatregelen.

Reactie op het persbericht van de CM

Het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij CM-leden in een woonzorgcentrum ligt hoog, dat laat de CM vandaag via een persbericht weten. Volgens de CM gebruikt 40 % van de bewoners antidepressiva, bijna 20 % van de residenten krijgt antipsychotica toegediend. De CM-voorzitter stelt: ‘Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn’.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) werkt hard en constructief verder aan het bereiken van een nieuw conventieakkoord voor 2018. Nu de onderhandelingen lopen, worden de verschillen in visie met de andere syndicaten steeds duidelijker.

Tijdens de Jaaropening van Domus Medica afgelopen zaterdag werd, naar jaarlijkse traditie, de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2017 uitgereikt. De Prijs ging dit jaar naar twee winnaars: dr. Annemie Deleenheer en dr. Jo Butaye, beide gedreven huisartsen met een sterk engagement in de Brusselse wachtdienst en kring.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist om fors te besparen in de werking van vzw Farmaka die actief is in de promotie van evidence based medicine en het verantwoord medicijngebruik. Farmaka heeft hierdoor 28 medewerkers (onder wie de onafhankelijke artsenbezoekers) moeten ontslaan. Het project van Farmaka rond het formularium ouderenzorg zal worden overgeheveld naar een andere organisatie.

Voor artsen is elke patiënt gelijk !

Minister Ducarme komt vandaag met een wetsvoorstel naar het parlement dat voorziet in strenge controles op artsen die medische zorgen verlenen aan ‘mensen zonder papieren’. De minister wil door het oprichten van een dienst van controle-artsen binnen de Hulpkas van ziekte en invaliditeit (HZIV) post factum gaan controleren of de verleende zorg wel daadwerkelijk om ‘dringende medische zorg’ ging. Zo niet zullen de honoraria teruggevorderd worden.

Hoe kan Vlaanderen de chronische zorg efficiënt organiseren via de zorgregio’s? Domus Medica formuleerde hierover zeventien aanbevelingen in haar eindrapport over de zorgregio’s, gebaseerd op de ruime input van meer dan 1300 zorgverleners uit heel Vlaanderen. Het eindrapport werd aan minister Vandeurzen voorgesteld.