Op 1 december 2015 werd Dr. Patrik Roelandt door een patiënt vermoord te Izegem, ter gelegenheid van een huisbezoek. Op 5 december 2017 start het proces te Kortrijk. Veiligheid voor zorgverleners is een absolute topprioriteit voor Domus Medica en PRaag (Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep). Op ons aandringen nam de overheid al enkele concrete maatregelen, maar we vragen nog meer preventieve maatregelen.

Op 5 december, twee jaar na de moord op Dr. Patrik Roelandt, start het proces te Kortrijk. Veiligheid voor zorgverleners is een absolute topprioriteit voor Domus Medica en PRaag (Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep). Op ons aandringen nam de overheid al enkele concrete maatregelen waaraan Domus Medica actief participeerde:

  • De recente publicatie van een brochure 'een veilige dokterspraktijk'.
  • De goedkeuring van de wet die voorziet in een collectief overleg tussen verschillende dragers van beroepsgeheim (vb. procureur, korpschef politie, artsen, …) zodat info kan gedeeld worden omtrent potentieel onrustwekkend toestanden en preventief kan opgetreden worden wanneer bijvoorbeeld twijfel bestaat over  de fysieke of psychische integriteit van de persoon & derden. Hier werd duidelijk gekozen voor een spreekrecht en niet voor een verplichting.

Ook Domus Medica en PRaag namen  zelf al  bijkomende initiatieven om de veiligheid te verhogen:

  • De aanstelling en opleiding van een veiligheidscoördinator voor iedere huisartsenkring. Tijdens de Domus Medica-opleiding 'Veiligheidscoördinator in de huisartsenkring' kwamen de lokale veiligheidsprotocollen van Sint-Niklaas en Roeselare reeds aan bod.
  • Brochure in verband met veiligheid van huisartsen en de mogelijkheid om dit onderwerp met spreker aan bod te laten komen in de huisartsenkring.
  •  Veiligheidsprotocollen voor de wachtpost.

Domus Medica en PRaag vragen echter nog meer preventieve maatregelen van de overheid:

  • Er moet nu snel werk gemaakt worden van een omzendbrief aan de politiezones en burgemeesters, die de politiezones verplicht tot een overeenkomst met de huisartsenkringen i.v.m. de preventieve begeleiding van huisartsen bij onveilige situaties (onveilige plaats of als onveilig aangevoelde omstandigheden).
  • De ondersteuning van veiligheidsmaatregelen in de praktijk (zoals een alarmknop).
  • Voldoende financiële middelen voor de omkadering van wachtposten waarbij de bevolkingswachtdienst in veilige omstandigheden kan gebeuren (wachtpost met chauffeur, omkaderend personeel)
  • Tot slot moet de overheid de burger sensibiliseren dat geweld tegen zorgverleners niet getolereerd wordt.

Domus Medica en PRaag zullen blijven aandringen op deze maatregelen zodat de huisartsen zorg kunnen verlenen in veilige omstandigheden.


Zie ook: