Huisarts Nu 2016; 45(1)

We leven gelukkig langer maar we zijn hierdoor vooral langer ziek. Dit is niet de hele waarheid, want de meeste patiënten behouden een behoorlijke kwaliteit van leven ondanks hun ziektelast. Dit…

Lees meer...

Vóór de val van het communisme werd de eerstelijnszorg in Polen verstrekt door internisten, kinderartsen, artsen met andere specialisaties en zelfs artsen zonder beroepsopleiding. In de…

Lees meer...

In Polen wordt de gezondheidszorg betaald via een verplichte zorgpremiebijdrage. Het National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ) beheert dit systeem van verplichte ziektekostenverzekering en…

Lees meer...

Er zijn maar enkele landen in Europa die onderzoeksvaardigheden in hun huisartsenopleiding inbouwen. Nochtans is onderzoek een van de drie basispijlers (onderwijs, onderzoek, kwaliteitsverbetering)…

Lees meer...

Sinds het begin van de 19e eeuw werken artsen in Afrika en Nigeria als huisartsen in de eerstelijnszorg en in landelijke ziekenhuizen zonder verdere opleiding. In 1981 is Nigeria met een opleiding in…

Lees meer...

Acute luchtweginfecties zijn een van de voornaamste redenen voor het consulteren van de huisarts en voor het voorschrijven van antibiotica. Omwille van de wereldwijd nog steeds toenemende resistentie…

Lees meer...

In de titel van dit kort onderzoeksartikel valt onmiddellijk het toverwoord in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: overdiagnose. Over overdiagnose is de laatste jaren ontzettend…

Lees meer...

Breederveld R, Middelkoop E, Vos G. Het brandwondenformularium. Een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014: 92 blz. ISBN 978-90-368-0437-0

Dit zakboekje is voornamelijk gericht op…

Lees meer...

Boerjan S. Als eten een zorg wordt… het maaltijdgebeuren bij personen met dementie. Leuven: Acco Uitgeverij; 2013: 136 blz. ISBN 978-90-3349-253-2

Dit boek wil het maaltijdgebeuren bij personen…

Lees meer...

Leijten C, Theunisse A. Burn-out en naastbetrokkenen. Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2013: 238 blz. ISBN 978-94-6105-502-6

‘Burn-out is het nieuwe fibromyalgie’ hoor je wel eens fluisteren in…

Lees meer...

Hengeveld MW. Gids voor de huisartsenpraktijk: DSM-5®. Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2014: 150 blz. ISBN 978-90-8953-410-1

In eerste instantie riep dit kleine boekje wat weerstand op. Zelfs met…

Lees meer...

We moeten als huisarts dringend terug actief nadenken over de kern van ons vak. Zeker met de geplande herziening van het KB 78 over de inhoud van de zorgberoepen moeten we duidelijker stellen wat onze…

Lees meer...

Interview met prof. dr. Roy Remmen

In september 2016 start de Universiteit Antwerpen samen met enkele hogescholen de opleiding ‘Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’. Een van de…

Lees meer...

Implementatie van een verpleegkundige in een niet-forfaitaire praktijk

Inleiding

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg gaf in de ‘position paper’ van 2012 al te kennen dat de werkdruk…

Lees meer...

Resultaten van een bevraging in Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord

Inleiding

Taakdelegatie als oplossing voor huisartsentekort?

Een dreigend tekort aan huisartsen en een toenemende zorgvraag zetten…

Lees meer...

De meeste maatregelen voor een daadwerkelijke taakverlichting van huisartsen zijn nog onvoldoende, vooral voor de kleinere solo- en duopraktijken. Huisartsen moeten het ook eens worden over het…

Lees meer...

Welke drempels ervaren huisartsen, diëtisten en patiënten?

Inleiding

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van structurele of functionele nierschade…

Lees meer...

Zowel patiënten als artsen ervaren drempels voor de diëtist. Zoals het artikel van Tessa Vansant et al. aangeeft zijn er verschillende redenen zoals vanuit de patiënt ‘het plezier…

Lees meer...

‘Niet goed zien’ is een vage klacht, die van alles kan betekenen. Ziet de patiënt niet scherp (visus), is er sprake van wazig zicht net alsof hij/zij doorheen een glasgordijn kijkt,…

Lees meer...

Tabellen en figuren

Wat je moet weten

Doel

In tabellen en figuren kunnen de bevindingen van een onderzoek op een efficiënte manier worden gepresenteerd. Duidelijke tabellen en figuren geven meer…

Lees meer...

Referenties

Wat je moet weten

Doel

De vooruitgang van de wetenschap is gebaseerd op het voortbouwen op het werk van anderen. Het is dus van belang eerder werk op de juiste wijze te citeren, om je…

Lees meer...

Martine hoorde bij de praktijk als Big Ben bij Londen, zij het iets minder klokvast. Ik kan me niet herinneren dat ze er ooit niet was, zelfs niet toen ze voor een andere huisarts in het dorp werkte.…

Lees meer...