Huisarts Nu 2016; 45(2)

Dit is mijn laatste editoriaal als hoofdredacteur. Twee jaar ben ik lid geweest van de redactie en 23 jaar lang heb ik het blad helpen vorm te geven als hoofdredacteur, samen 25 jaar. Een ernstig en…

Lees meer...

De algemene geneeskunde in Israël werd lang stiefmoederlijk behandeld. De medische opleiding vond grotendeels plaats in de ziekenhuizen en de algemene geneeskunde werd als minderwaardig…

Lees meer...

Vanaf het moment van bloedafname tot en met de bespreking van het resultaat met de patiënt kan er heel wat fout gaan. Pijnlijke vergissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiënt…

Lees meer...

De auteurs van deze review identificeerden vijf belangrijke types van misbruik: fysiek misbruik, psychologisch of verbaal misbruik, seksueel misbruik, financieel misbruik en verwaarlozing of het…

Lees meer...

China is het meest bevolkte land ter wereld, met een populatie van meer dan 1,35 miljard. De eerstelijnsgezondheidszorg evolueerde aanvankelijk snel onder de planeconomie (vóór de late…

Lees meer...

Doyle D, Woodruff R. Handboek voor palliatieve zorg. Ingeleid en bewerkt dor Wim Distelmans. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet; 2011:207. ISBN 978-90-8924-191-7

Dit 199 pagina’s tellende boek is…

Lees meer...

Oderwald A. De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom;2014:216 blz. ISBN 978-90-5898-255-1

Kan literatuur artsen tot een beter begrip brengen over het lijden…

Lees meer...

Osterhaus A, Vanlangendonck Ch. Communiceren op uw gezondheid. De stem van wetenschappers in het gezondheidsdebat. Antwerpen-Apeldoorn; Garant;2015.179 blz. ISBN 978-90-4413-269-4

Het waarom van dit…

Lees meer...

Doorewaard H, Kil A, van de Ven A. Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Boom;2015:170 blz. ISBN 978-90-8953-736-2

In dit praktische werkboek wordt…

Lees meer...

Wat vinden huisartsen en pneumologen van deze dienstverlening?

Inleiding

Het begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (BNM) is een dienstverlening waarbij de apotheker de doeltreffendheid van een…

Lees meer...

Interview met coördinator Heidi Tanghe

Het Transmuraal Zorgpad breekt radicaal met de patiënt als afhankelijke zorgvrager. In de plaats hiervan kiest dit zorgpad voor de patiënt als…

Lees meer...

Een critical incident analyse in de regio centraal West-Vlaanderen

Inleiding

Acht procent van de volwassen Belgen heeft diabetes, waarvan meer dan negentig procent diabetes type 2.1 Beleidsmakers gaan…

Lees meer...

Huisartsen gaan steeds meer samenwerken, niet enkel met elkaar, maar ook met andere actoren op de eerste lijn. Deze samenwerking kan vele gedaanten aannemen: van samenwerken met een praktijkassistent,…

Lees meer...

Een enquêteonderzoek bij zwangere en niet-zwangere vrouwen

Inleiding

Het cytomegalovirus (CMV) is geïdentificeerd als de meest voorkomende congenitale infectie. Ongeveer de helft van de…

Lees meer...

Kwalitatief onderzoek naar voorschrijfgedrag door huisartsen

Inleiding

Het (chronisch) gebruik van antipsychotica bij bewoners in Belgische woonzorgcentra (WZC) ligt hoog. In het kader van het…

Lees meer...

Prospectief observationeel onderzoek naar prevalentie en patient delay

Inleiding

Definitie en oorzaken

Het begrip mictieklachten is een verzamelnaam voor symptomen veroorzaakt door disfunctie van de…

Lees meer...

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel - Deel 9

Wat je moet weten

Het auteurschap van een wetenschappelijk artikel – met een belangrijke rol als auteur (eerste, tweede of…

Lees meer...

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel - Deel 10

Wat je moet weten

In een wetenschappelijk artikel wordt een verhaal verteld, maar aan wie? Welk publiek een artikel leest, wordt…

Lees meer...

Helena wordt dit gezegende jaar 100 jaar, een eeuweling, stel je voor. Veerkracht zoals dit nu heet, was de kleine Polonaise niet vreemd, zoals ze in het dorp genoemd wordt. Ze wroette zich een weg…

Lees meer...