Huisarts Nu 2016; 45(3)

Soms moet je een uitdaging aangaan. Je kan ervoor kiezen om vanuit je zetel toe te kijken hoe het misgaat in de wereld. En vervolgens het blad omdraaien en de kruiswoordpuzzels maken. Dat is een keuze…

Lees meer...

Sinds enige tijd krijgen we allemaal gratis driemaandelijks het boekje Focus on Medical Imaging in de bus. In het recentste nummer staan perifere traumata bij kinderen centraal; lage rugpijn, acute…

Lees meer...

Stel dat je als huisarts op consult gaat bij een oudere patiënt met chronisch hartfalen omwille van oedeem in de onderste ledematen. Is er een verklaring voor deze opstoot? Welk diureticum start…

Lees meer...

‘Dokter, het gaat echt niet meer. Ik slaap niet meer. Schrijft u mij alstublieft iets voor?’ Een schijnbaar eenvoudige vraag die huisartsen wel vaker krijgen. Het antwoord lijkt even…

Lees meer...

Zit jij ook wel eens te lang op Facebook of Twitter? Drink jij bij thuiskomst wel eens snel een groot glas wijn, puur om de stress van de dag weg te spoelen? Zie jij je vrienden slechts enkele keren…

Lees meer...

In 2012 ontwikkelden Domus Medica en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een website om huisartsen te helpen bij het screenen naar middelenproblemen. Over de jaren heen werd deze…

Lees meer...

Gawande A. Sterfelijk zijn. Geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2015. ISBN 9789057124389

Je vraagt je soms af waar iemand de energie haalt om een boek te…

Lees meer...

Interview met minister Jo Vandeurzen

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen ook meer bevoegdheden inzake verslavingszorg. Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn,…

Lees meer...

Resultaten van een bevraging onder 1300 zorgverleners

Inleiding

Tot laat in de 20e eeuw vormden acute ziektes, bepalend voor ernstige ziekte en dood, de belangrijkste uitdaging voor de organisatie van…

Lees meer...

Een beschrijvend en kwalitatief onderzoek

Inleiding

Burn-out bij huisartsen is een ernstig probleem.1 Reeds in 2005 werd geschat dat 10% van de Belgische huisartsen aan burn-out leed, wat bevestigd…

Lees meer...

Implementatie in de praktijk

Inleiding

Hartfalen is een progressieve chronische aandoening die wereldwijd en in België een belangrijk en toenemend gezondheidsprobleem vormt. Volgens de meest…

Lees meer...

Nieuwe hypothesen door analyse van de Intego-databank

Inleiding

De prevalentie van chronische nierinsufficiëntie (CNI) neemt toe met het ouder worden, tot ongeveer 10% op de leeftijd van 65 jaar…

Lees meer...

Een grootschalig Vlaams onderzoek

Het inschakelen van gespecialiseerde diensten palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een levensbeperkende ziekte resulteert vaak in een betere kwaliteit van…

Lees meer...

Onderzoek op basis van het Kankerregister

Inleiding

Levensgewoonten kunnen in belangrijke mate verschillen binnen de grenzen van een land of een specifieke regio. Indien deze gewoonten sterk…

Lees meer...

Omgaan met anderstalige patiënten en multiculturaliteit

Inleiding

Een goede arts-patiëntrelatie is de hoeksteen van een kwaliteitsvolle zorgverlening.1 Het belang van taal en communicatie in…

Lees meer...

Cultuursensitief werken in de hulpverlening is een uitdaging waarbij de arts zoekt naar een goede afstemming met elke unieke patiënt. Het ‘bewustzijn’ en de bereidheid om een…

Lees meer...

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel - Deel 11

Wat je moet weten

Auteursinstructies

Er bestaan uniforme eisen voor artikelen die worden aangeboden aan biomedische tijdschriften (www.icmje.org…

Lees meer...

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel - Deel 12

Wat je moet weten

Accepteren, afwijzen of reviseren

Een tijdschriftredactie kan op drie manieren oordelen over een ingezonden…

Lees meer...

Ik heb geen angststoornis, ik ben niet geplaagd door ervaringen uit het verleden en ik voel me in een goede fysieke en mentale gezondheid. Maar toch bekruipt me tijdens een wachtdienst af en toe een…

Lees meer...