Kernredactie

Hoofdredacteurs

Dirk Avonts

Bladmanager

Filip Ceulemans

Eindredactie

Carine Deceulaer

Redactiesecretariaat

Domus Medica
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
+32 (0)3 425 76 76
huisartsnu@domusmedica.be

Productie

Basisontwerp

Miranda de Groot, Twin Media bv, Culemborg

Verantwoordelijke uitgever

Bohn Stafleu van Loghum
Linda Baer
Het Spoor 2
3994 AK Houten

Advertentiewerving

Paul Bakker: +31 (0)30 638 39 28, p.bakker@bsl.nl
Chris Janssen: +31 (0)30 638 52 09, c.janssen@bsl.nl
Gertjan Verhoog: +31 (0)30 638 37 65, g.verhoog@bsl.nl
Sales Support: +31 (0)30-638603

Webmaster

Wim Torbeyns

Over het tijdschrift

Huisarts Nu verschijnt zesmaal per jaar en wordt aan de leden van Domus Medica automatisch toegezonden.
Iedere auteur is verantwoordelijk voor het artikel dat hij/zij ondertekent.
Niets uit deze uitgave mag elders worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactie en advertentiewerving zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar.
De advertentie-inhoud staat los van de inhoud van de teksten.

Tarieven

Huisarts Nu wordt bezorgd aan alle leden van Domus Medica.
Het lidmaatschap loopt van 01/01/2016 tot 31/12/2016.
Het basistarief bedraagt € 495, als steunend lid betaalt u € 1250.
Voor studenten en haio’s gelden verminderde tarieven.
Alle informatie op: www.domusmedica.be/lidworden

Richtlijnen voor auteurs zijn beschikbaar op: www.domusmedica.be/huisartsnu