Kort Nieuws

In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen.
Dit is een smaakmakertje voor Huisarts Nu.


  • Henderson M, Brooks SK, Del Busso L, et al. Shame! Self-stigmatisation as an obstacle to sick doctors returning to work: a qualitative study. BMJ Open 2012 Oct 15;2(5). pii: e001776. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001776.

  • Bland Ph. Helping sick doctors get back to work. The Practitioner 2012;256:5.

  • Invisible patients. Report of the Working Group on the health of health professionals, UK Department of Health 2010;90.


Hoe vergaat het artsen die meer dan zes 
maanden arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte? Helemaal niet goed volgens een kwalitatieve studie in het Verenigd Koninkrijk.

Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a crosssectional study. Lancet 2012;380:37-43.


We worden almaar ouder, wat op zich een lovenswaardige zaak is. Maar worden we hierdoor ook niet almaar zieker? Eens boven de 70 jaar lijdt 50 tot 70% van de mensen aan minstens twee chronische aandoeningen waarvan ze vaak niet meer zullen genezen. Toch is de actuele zorg vooral nog sterk georiënteerd op bestrijding van individuele ziekten, eerder dan op multimorbiditeit in relatie tot leeftijd en socio-economische achtergrond.

Kuikka L, Nevalainen M, Sjörberg L, et al. The perceptions of a GP’s work among fifth-year medical students in Helsinki, Finland. Scan J Prim Health Care 2012;30:121-6. doi:10.3109/02813432.2012.65194


Het dalend aantal huisartsen en de toenemende onaantrekkelijkheid van het huisartsenberoep krijgen in de pers en de internationale wetenschappelijke literatuur veel aandacht. Ook in België werd de voorbije jaren onderzocht waarom studenten geneeskunde interesse verliezen in huisartsgeneeskunde en wat de positieve en negatieve ervaringen zijn van huisartsen in hun beroep.1-3

Webb R, Kontopantelis E, Doran T, et al. Suicide risk in primary care patients with major physical diseases. A case-control study. Arch Gen Psychiatry 2012;69:256-64.


Tot nu toe onderzochten de meeste studies het suïciderisico in relatie tot één fysieke aandoening. Om te bestuderen wat het relatieve risico van meerdere aandoeningen is en wat het confounding effect van een klinische depressie is, werd in deze studie nagegaan of er verschillen waren inzake geslacht, leeftijd en multimorbiditeit van de fysieke aandoening.

Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, et al. for the Acupuncture Trialists’ Collaboration. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med 2012;10:1-10. doi: 10.1001/archinternmed. 2012.3654 [Epub ahead of print]


Hoewel controversieel, wordt acupunctuur wereldwijd veel gebruikt bij de behandeling van chronische pijn. Recent werd een originele meta-analyse uitgevoerd om de effectiviteit in te schatten van acupunctuur bij chronische pijn (artrosepijn of aspecifieke chronische pijn ter hoogte van rug, nek, hoofd of schouder).

Gongora-Ortega J, Segovia-Bernal Y, Valdivia-Martinez JD, et al. Educational interventions to improve the effectiveness in clinical competence of general practitioners: problem-based versus critical reading-based learning. BMC Med Educ 2012;12:53.


Navormingsactiviteiten zijn essentieel om als arts bij te blijven. Ze zijn bedoeld om de kwaliteit van het dagelijks handelen in de praktijk aan te passen aan de veranderende inzichten en de daaruit volgende normen die binnen de beroepsgroep gelden. Maar hoe vaak bereikt een navormingsactiviteit in de praktijk dit nobele doel?

Messerli FH. Chocolate consumption, cognitive function, and nobel laureates. N Engl J Med 2012. doi:10.1056/NE/Mon1211064


Flavanoïden komen voor in vele plantaardige voedingsmiddelen en worden al langer in verband gebracht met een beter cognitief functioneren. De flavanoles zijn hiervan een subklasse en zijn terug te vinden in cacao, groene thee, rode wijn en sommige vruchten. Van deze flavanoles is aangetoond dat ze de achteruitgang in het cognitief functioneren, eigen aan veroudering, kunnen vertragen en zelfs omkeren.

Pitts-Tucker T. Pressure to keep up macho image might be behind rise in suicides among men. BMJ 2012;345:e6356


Een nieuw rapport van de Samaritanen, een groep in het Verenigd Koninkrijk die mensen met suïcidegedachten probeert te helpen (www.samaritans.org), toont aan dat mannen tussen de 30 en 60 jaar een verhoogd risico hebben op suïcide.