Kort Nieuws

In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen.
Dit is een smaakmakertje voor Huisarts Nu.


The Look AHEAD Research Group. Longterm effects of a lifestyle intervention on weight and cardiovascular risk factors in individuals with type 2 diabetes mellitus. Four-year results of the Look AHEAD trial. Arch Intern Med 2010;170:1566-75.

Zwaarlijvige mensen met diabetes type 2 lijden vaak aan mobiliteitsbeperking, een probleem dat bovendien verergert met de leeftijd. Die beperking leidt op zijn beurt tot verlies van autonomie, verminderde spiermassa en een daling van de levenskwaliteit. Amerikaanse onderzoekers hebben binnen de Look AHEAD-studie het effect onderzocht van een intensieve levensstijlinterventie op het probleem van mobiliteitsbeperking.

Baglioni P, Malik M, Okosieme OE. Acute Charcot foot. BMJ 2012;344:47-9.

In Minerva, een wekelijkse rubriek in de British Medical Journal (BMJ), stond het verhaal van een arts die tijdens zijn werk tot tweemaal toe gevraagd werd even te kijken naar de rode gezwollen enkel van een verpleegster die op zijn dienst werkzaam is.1 De arts schreef het voorval toe aan een overrekking van de enkel. Nadien bleek het om een Charcot-gewricht te gaan met ondertussen een slechte prognose.

Caljouw MAA, den Elzen WPJ, Cools HJM, Gussekloo J. Predictive factors of urinary tract infections among the oldest old in the general population. A population-based prospective follow-up study. BMC Medicine 2011;9:57.

De diagnose ‘acute cystitis’ is bij kinderen en volwassenen niet altijd met zekerheid te stellen of uit te sluiten. Het is bekend dat dit bij de oudere bevolking nog moeilijker wordt, zeker bij de oudste ouderen. Bovendien stijgt de incidentie van urineweginfecties met de leeftijd tot 29 per 100 persoonsjaren en vormen ze 25% van alle infecties in deze specifieke bevolkingsgroep.

Becattini C, Agnelli G, Schenone A, et al. Aspirin for preventing the recurrence of venous thromboembolism. N Engl J Med 2012;366:1959-67.

Ongeveer 20% van personen met een niet-uitgelokte veneuze trombo-embolie heeft een recidief binnen de twee jaar nadat ze de orale anticoagulantia gestopt hebben. Langer anticoagulantia geven voorkomt recidieven, maar is geassocieerd met een grotere kans op bloedingen. Het voordeel van aspirine voor de preventie van recidief was niet gekend.

Megraud F, Coenen S, Versporten A, et al. Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption. Gut 2012; doi:10.1136/gutjnl-2012-302254

Antibioticaresistentie is een belangrijke oorzaak van therapiefalen bij de behandeling van Helicobacter pylori-infecties. In dit grootschalig multicenteronderzoek werd prospectief de frequentie nagegaan van primaire antibioticaresistentie (i.e. resistentie zonder enige voorafgaande eradicatietherapie) bij Helicobacter pylori geïsoleerd via maagbiopten bij ambulante patiënten die een gastroscopie ondergingen.

Nijhof SL, Bleijenberg G, Uiterwaal CS, et al. Effectiveness of internet-based cognitive behavioural treatment for adolescents with chronic fatigue syndrome (FITNET): a randomised controlled trial. Lancet 2012; 379:1412-8.

Het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) komt ook voor bij adolescenten (tussen 12 en 18 jaar) en heeft in het algemeen een wat gunstigere prognose dan bij volwassenen. De klachten en het ermee samenhangende schoolverlet zijn wel voldoende belangrijk om te streven naar een snelle diagnose en een adequate behandeling. Vooral de nadelige effecten op de sociale ontwikkeling en de onderwijsachterstand zijn te vermijden.

Hayward G, Heneghan C, Perera R, Thompson M. Intranasal corticosteroids in management of acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Annals of Family Medicine 2012;10:241-9.

Alle recente richtlijnen en studies zeggen – net zoals de hierboven besproken richtlijn – dat antibiotica slechts bij weinig mensen het verloop van rhinosinusitis zullen beïnvloeden.

Chow AW, Benninger MS, Brook I, et al. IDSA Clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis 2012 doi: 10.1093/cid/cir1043

In maart van dit jaar zag in Amerika een nieuwe praktijkrichtlijn voor de aanpak van acute rhinosinusitis het licht. Het is lang niet de eerste, maar nieuw is wel dat ze gebruikmaakt van het GRADEsysteem om de sterkte van de aanbevelingen en de kwaliteit van de wetenschappelijk onderbouwing te evalueren.