Kort Nieuws

In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen.
Dit is een smaakmakertje voor Huisarts Nu.


Nguyen U, Zhang Y, Zhu Y, Niu J, Zhang B, Felson D. Increasing prevalence of knee pain and symptomatic knee osteoarthritis: survey and cohort data. Ann Internl Med 2011; 155:725-32.


Veelvuldige kniepijn komt bij ongeveer 25% van de volwassenen voor en beperkt hun functioneren, mobiliteit en levenskwaliteit. Osteo-artritis is bij personen boven de vijftig jaar de vaakst voorkomende vorm van kniepijn.

Rojas-Rueda D, de Nazelle A, Tainio M, Nieuwenhuijsen MJ. The health risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health impact assessment study. BMJ 2011;343:d4521.


Het ter beschikking stellen van fietsen in grote steden wordt wereldwijd steeds populairder. De fiets is immers een uitermate geschikt vervoermiddel voor korte afstanden in de stad. Met het gebruik van de fiets wordt bovendien fysieke activiteit gepromoot. Maar is dat fietsen in steden wel zo gezond?

Lucas M, Mirzaei F, Okereke O, et al. Coffee, caffeine, and risk of depression among women. Arch Intern Med 2011;171:1571-8.


Cafeïne of coffeïne is de meest wijdverbreide, stimulerende stof in de wereld. Ongeveer 80% wordt verbruikt als koffie. Ondanks dit gegeven zijn de studies die de relatie tussen koffie en depressie nagaan, eerder schaars.

Feder G, Davies R, Baird K, et al. Identification and Referral to Improve Safety (IRIS) of women experiencing domestic violence with a primary care training and support programme: a cluster randomised controlled trial. Lancet 2011;378:1788-95.


De meeste huisartsen hebben geen training gevolgd in verband met partnergeweld. Zij hebben moeite om deze patiënten te herkennen en zijn onzeker over het te volgen beleid. In dit onderzoek werd een trainingsprogramma uitgetest en bijstand verleend om deze vrouwen beter te identificeren. De artsen konden ook een beroep doen op een advocaat.

Sherman KJ, Cherkin DC, Wellman RD, Cook AJ, Hawkes RJ, Delaney K, Deyo RA. A randomized trial comparing yoga, stretching, and a self-care book for chronic low back pain. Arch Intern Med 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.524


Aspecifieke lage rugpijn is een complexe klacht die vraagt om een meersporenbenadering. Deze vertaalt zich vaak in een combinatie van verschillende medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies.

Dyrbye LN, West CP, Satele D, Sloan JA, Shanafelt TD. Work/home conflict and burnout among academic internal medicine physicians. Arch Intern Med 2011;171:1207-9.


Studies suggereren dat conflicten tussen werk en thuis een centrale rol hebben bij het ontwikkelen van burn-out bij artsen. De grote verscheidenheid aan persoonlijke en beroepsgerelateerde factoren die mogelijk bijdragen aan burn-out, werden recent uitgebreid geëvalueerd bij 7905 Amerikaanse chirurgen. Drie factoren waren onafhankelijk geassocieerd met burnout: het aantal uren gewerkt per week, het ervaren van conflicten tussen werk en thuis tijdens de voorbije drie weken en hoe het meest recente conflict tussen werk en thuis werd opgelost.

Aasland OG, Hem E, Haldorsen T, Ekeberg Ø. Mortality among Norwegian doctors 1960-2000. BMC Public Health 2011;11:173.


In Noorwegen werd het verschil in mortaliteitspatroon van 1960 tot 2000 bestudeerd tussen artsen, tewerkgestelden in de dienstensector, andere hooggeschoolden en de algemene populatie. Hiervoor werden persoonsgegevens, waaronder het studieniveau, verzameld uit de volkstelling van 1960, 1970, 1980 en 1990 en vervolgens gelinkt aan de veertien belangrijkste doodsoorzaken, bekend uit de statistische analyse in Noorwegen.

Chang CH, Stukel TA, Flood AB, Goodman DC. Primary care physicians workforce and Medicare beneficiaries’ health outcomes. JAMA 2011;305:2096-104.


Meer eerstelijnsartsen, gezondere patiënten: het is natuurlijk een uitdagende hypothese. Zou de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanwezigheid van eerstelijnsartsen een gunstig effect hebben op de volksgezondheid? Hierover bestaan maar weinig gegevens.