Yawn BP, Dietrich AJ, Wollan P, et al. In collaboration with the TRIPPD practices. TRIPPD: a practice-based network effectiveness study of postpartum depression screening and management. Ann Fam Med 2012;10:320-9. 

In de eerste drie maanden na de bevalling maakt bijna 20% van de vrouwen een licht tot ernstig depressieve periode door. Tijdelijk verdriet en onmacht, waar traditioneel geluk en vitaliteit worden verwacht.

Ondanks de hoge prevalentie en de negatieve impact op zowel moeder als kind blijft postnatale depressie in de eerste lijn sterk ondergediagnosticeerd en behandeld. Een terugkerende kritiek op het invoeren van een universele screening is het gebrek aan adequate behandelingsmogelijkheden.

Deze gerandomiseerde en prospectieve studie, besproken in Evidence Based Medicine, onderzocht 28 huisartsenpraktijken die consequent aan screening, diagnosestelling en behandeling doen.1 De interventiepraktijken kregen een opleiding, de controlepraktijken een opfrissing. 34,5% van de 2343 deelnemende patiënten screende positief voor depressie.

Vrouwen in de interventiegroep hadden meer kans op een diagnose, behandeling en opvolging. Zes en twaalf maanden postpartum hadden zij minder depressieve symptomen dan de vrouwen in de controlegroep. Ondanks randomverdeling van de patiënten bleken er in de interventiegroep overigens meer vrouwen te zitten met een laag inkomen en opleidingsniveau. Het krijgen van een diagnose had een positieve impact op de symptomatologie; het ervaren van stress bij het ouderschap een negatieve impact.

De impact van het lezen van deze bijdrage is niet gekend, maar voor de huisarts die resultaten wil boeken, is deze opfrissing… onvoldoende.

Nicholas Matthijs 


  1. Boyd R. Primary care-based screening, diagnosis and management of postpartum depression effective for improving symptoms. EBM 2013;18(3).