Nieuws - Cra-domus

Het draaiboek 'Infectiebeleid in de Vlaamse woonzorgcentra' kreeg een Prebestip toegekend. Prebes is een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.

Te gemakkelijk worden farmaceutische preventieve en therapeutische handelingen, met evidentie voor hun nut bij volwassenen, zomaar getransponeerd naar de zorg voor tachtigplussers. Op die manier slikt de bewoner van een woonzorgcentrum gemiddeld negen verschillende farmaceutische substanties per dag. En dat terwijl bewezen is dat er in die hoog kwetsbare groep per drie farmaca één ernstige bijwerking optreedt.

Het Riziv heeft de financiering van het project ‘Basis- en Continue Professionele Vorming van CRA’s (CRA BCPV)’ goedgekeurd. Het project beslaat vier jaar en behelst o.a. het volgen van zes basisvormingsmodules van vier uur. Het geheel wordt ondersteund door een website, voorbereid op e-learning. Het project zal starten op 1/1/2012.

In de Crataegus Werkgroep - een samenwerkingsplatform tussen de 4 Vlaamse koepels van woonzorgcentra, BVVG-Crataegus en Domus Medica – wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een volledig CRA kadaster. Het samenwerkingsprotocol daarvan vindt u hier.

De Vlaamse Gemeenschap heeft beslist om net als vorig jaar gratis seizoensgriepvaccins ter beschikking te stellen voor alle bewoners van Vlaamse Woonzorgcentra.

De procedure zal verlopen zoals in 2010, de richtlijnen blijven geldig.

Op 14 mei organiseert Domus Medica, samen met BVVG en Crataegus, een studievoormiddag over het (elektronische) medisch- en verzorgingsdossier in het WZC. In lezingen en werkgroepen worden de verschillende aspecten toegelicht. Daarnaast zullen drie leveranciers aanwezig zijn om hun toepassingen te demonstreren en toe te lichten. Mis de kans niet om met deze toepassingen kennis te maken en schrijf nu in! Lees meer...

Cra-domus wil enkele navormingsactiviteiten voor CRA's warm aanbevelen. Op 25 en 26 februari houdt de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie z'n jaarlijkse Wintermeeting. In het rijk gevulde programma vonden we enkele zeer interessante onderwerpen. En het CRA-platform van de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving organiseert op 26 maart een studievoormiddag over de multidisciplinaire aanpak van voeding en preventie van ondervoeding.

In de gezondheidszorg is veel aandacht voor de mogelijkheden van de ICT. In de woonzorgcentra, waar de meest kwetsbare personen uit onze samenleving worden verzorgd, is een extra inspanning noodzakelijk.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is begonnen met de ontwikkeling van een referentiekader voor de woonzorgcentra. We werken daarvoor nauw samen met vertegenwoordigers uit de ouderenzorgsector.

Om redenen van farmacovigilantie en epidemiologie is het registreren van gegeven vaccins belangrijk.
In de jeugdgezondheidszorg beschikken we met Vaccinnet over een goed bijgehouden overzicht van de vaccinatiestatus van onze patiëntjes, omdat K&G en het CLB er een erezaak van maken elke gegeven vaccinatie te registreren. Steeds meer huisartsen en pediaters volgen dat voorbeeld.