Het aantal gevallen van euthanasie blijft toenemen, maar is vooral een Vlaamse zaak. Dat blijkt uit het achtste tweejaarlijkse rapport dat de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie deze week bekendmaakte.

Op het WK voetbal mag België dan goed gescoord hebben, op de Europese ladder van gezonde levensjaren zakt ons land van de achtste naar de vijftiende plaats. Dat blijkt uit onderzoek dat Sciensano uitvoerde samen met de UCL. Gemiddeld verliezen we 20 000 gezonde levensjaren per 100 000 inwoners. Een derde van het verlies aan gezonde levensjaren is bovendien te voorkomen.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) trekt een budget van 300 000 euro uit om de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker met twee geboortejaren uit te breiden.

De Nationale Raad van de Orde der Artsen kreeg een vraag in verband met het voorschrijven door artsen van een screeningscentrum van een curatieve behandeling voor een seksueel overdraagbare aandoening. In het advies wordt de rol van de huisarts sterk benadrukt.

Het Riziv heeft zijn ‘Actieplan Handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020’ voorgesteld. Dat plan bevat maatregelen om de samenwerking tussen de diverse partners in de zorg te bevorderen, gegevensuitwisseling en databeheer te optimaliseren en fraude te bestrijden. Dat alles met als doelstelling de doelmatigheid in de zorg te verbeteren.

Op 1 augustus wijzigen een aantal regels in verband met de tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van kinderen en adolescenten met diabetes in een gespecialiseerd centrum.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant, een aanbeveling voor minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block, met de vraag om ook voor mannelijke patiënten de terugbetaling van borstkankermedicijnen te voorzien.

FeBelGen, de vereniging die sinds 2001 de generische geneesmiddelenbedrijven vertegenwoordigde, maakt plaats voor Medaxes. Deze bredere koepel neemt het op voor alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die bijdragen tot de toegankelijkheid van de zorg.

In de zomer verhoogt de blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een studie van Sciensano. Het instituut maakt duidelijk dat de preventieadviezen niet alleen gelden voor 65-plussers en kinderen, maar ook voor iedereen tussen 25 en 64 jaar.

Vanaf 1 juli biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie gratis het vaccin Gardasil 9® aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus en ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.