De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt alle landen aan concrete doelstellingen voor hun gezondheidsbeleid vast te leggen. België hanteert al een aantal doelstellingen, maar ze zijn wel heel uiteenlopend. Om meer coherentie te bereiken, vroeg de overheid het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een overzicht te maken van alles wat al op federaal niveau bestaat.

Vanaf 1 januari volgend jaar krijgen zelfstandigen die ziek zijn al na twee weken een uitkering. Dat keurde de regering vandaag op voorstel van Maggie De Block en Denis Ducarme goed.

Het Vlaams Geneeskundig Studentoverleg (VGSO) heeft enkele bedenkingen bij de nieuwe formule van het toelatingsexamen arts zoals minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het vorige week vrijdag voorstelde.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid berekende het aantal jaren, in goede en slechte gezondheid, dat letterlijk in rook opgaat bij rokers. De resultaten zijn onthutsend.

Na het Verzekeringscomité van het Riziv begin oktober heeft maandag ook de Algemene Raad van het Riziv zijn akkoord gegeven aan de begrotingsdoelstelling 2018. Het bedrag van 25.449.588.000 euro past in het budgettair meerjarenplan dat de regering in oktober 2014 vastlegde.

Tot 31 december 2017 hebt u als huisarts of geregistreerde huisartsengroepering de tijd om bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject te bezorgen aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Het Verzekeringscomité van het Riziv stemde afgelopen maandag in met een voorstel om de begroting voor de ziekteverzekering voor volgend jaar vast te leggen op 25,450 miljard euro. Dat betekent een besparing met 237,9 miljoen euro.

De pensionering van Ri De Ridder als directeur-generaal bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv wordt met een half jaar uitgesteld.

Alle huisartsen krijgen kortelings een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug ten laatste op 31 december van dit jaar.

Naast een eigen huisarts kan een patiënt sinds 1 oktober ook een eigen huisapotheker kiezen. Voor patiënten die in de loop van een jaar vijf terugbetaalde geneesmiddelen bij hun apotheker haalden, waarvan minstens één chronisch geneesmiddel, betaalt het Riziv de dienst terug.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4