Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zette vandaag het licht op groen voor twaalf proefprojecten inzake thuishospitalisatie. De projecten hebben betrekking op antibioticatherapie en andere zorgvormen in de thuisomgeving, zoals de behandeling van tumoren.

Toen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een oproep lanceerde voor projecten inzake thuishospitalisatie mikte ze op twee soorten voorstellen: behandeling met intraveneuze toediening van antibiotica thuis en andere zorgvormen die thuis in plaats van in een ziekenhuis toegediend kunnen worden, zoals sommige behandelingen tegen kanker. Voorwaarde was dat er samenwerking was tussen minstens één ziekenhuis en diensten voor thuisverpleging en huisartsen.

Van de 27 projecten die werden ingediend, voldeden er 22 aan de vereiste criteria. Uiteindelijk doorstonden twaalf projecten de ultieme toets: vijf uit Vlaanderen, vijf uit Wallonië en twee uit Brussel. Bij deze testfase zijn ongeveer 1300 patiënten en 35 ziekenhuizen betrokken. Uiteraard nemen ook huisartsen een centrale plaats in. Zes projecten hebben betrekking op antibioticatherapie, vier op de behandeling van tumoren waarvan twee specifiek gericht op borstkanker. Bij één project worden antibioticatherapie en de behandeling van tumoren gecombineerd, bij een andere komen zowel antibiotherapie als hemato-oncologische aandoeningen aan bod.

We zetten voor u even de Vlaamse en Brusselse proefprojecten op een rijtje. Het UZ Gent coördineert een project inzake antibioticatherapie in een wel zeer ruime regio van Gent, Bonheiden en West-Vlaanderen. Aan dat project werken naast ziekenhuizen uit deze regio’s (Jan Yperman Ziekenhuis, AZ Delta, Imelda Ziekenhuis, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn, Heilig Hartziekenhuis Lier, Sint-Andriesziekenhuis Tielt en Sint-Jozefkliniek Izegem) ook huisartsenkringen, apothekers, thuisverpleegkundigen, gezinszorg, woon-zorgcentra en centra voor gehandicaptenzorg mee.

Het UZ Leuven coördineert twee projecten. Het eerste over antibioticatherapie samen met het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, thuisverpleegkundigen, huisartsenkringen en woon-zorgcentra. Een tweede samen met thuisverpleegkundigen en huisartsenkringen inzake de antitumorale behandeling voor bepaalde borstkankerpatiënten. Een soortgelijk project wordt gecoördineerd door het UZ Antwerpen dat regio-overschrijdend te werk gaat en ook ziekenhuizen uit Wallonië bij het project betrekt. In Limburg trekt het Jessa Ziekenhuis een project inzake antibioticatherapie.

Het Brusselse Erasmusziekenhuis coördineert een project dat de combinatie maakt van antibioticatherapie en antitumorale behandelingen. Het project bestrijkt het Brussels Hoofdstedelijk gewest, enkele faciliteitengemeenten als Kraainem, Wezembeek-Oppem en gemeenten uit de Rand (onder meer Zaventem en Tervuren). Het project van Saint-Luc over antibioticatherapie is exclusief gericht op Brussel en Ottignies.