Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) lanceerde begin deze week een plan van aanpak tegen kindermisbruik. Ook de huisartsen hebben daarin een rol te spelen.

Kindermisbruik gaat nog te vaak onopgemerkt voorbij. Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen wil daar iets aan doen en werkt een zogenoemde kind-check uit. Dit instrument moet zorgverstrekkers, waaronder de huisarts, een houvast geven om na te gaan of er kinderen in nood verkeren. Het is een geheel van duidelijke afspraken en stappen die een zorgverstrekker kan zetten, vertaald in praktische instrumenten zoals vragenlijsten over het ouderlijk functioneren en over de veiligheid van kinderen. Voorts bestaat het uit een poster met de verschillende stappen en online-ondersteuning.

kindermishandeling gr“De kind-check moet worden ingezet worden in meerdere hulp- en dienstverlenende sectoren waar een alertheid voor verontrustende situaties bij kinderen van belang is. De professional die twijfelt of verontrust is, moet kunnen terugvallen op een kind-check om een mogelijk voorkomen van misbruik of geweld bij de juiste diensten op te nemen”, legt Jo Vandeurzen uit. De minister haalde de mosterd voor de kind-check in Nederland waar het systeem al langer bestaat. In de loop van dit jaar zal het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de Nederlandse versie omzetten naar een Vlaamse context.

De minister herinnert er nogmaals dat er nu al met de hulplijn 1712 een aanspraakpunt bestaat waar verontruste burgers en zorgverstrekkers terechtkunnen. “1712 moeten we als hét aanspreekpunt voor de burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling verder verankeren; op basis van de resultaten van de evaluatie deze maand, nemen we gerichte initiatieven om de bereikbaar- en bekendheid nog te verhogen.”