Sinds eind juli kunnen zorgverstrekkers niet meer met hun gebruikersnaam en wachtwoord op het beveiligde deel van de webtoepassing terecht.

Het Riziv heeft een webtoepassing ter beschikking van iedereen die bij het systeem van de accreditering betrokken is. Welke functie toegankelijk is, hangt af van het beroep (arts, apotheker-bioloog of tandarts). De toegang tot het niet-beveiligde deel - een catalogus om activiteiten op te zoeken die geregistreerd zijn in het kader van de accreditering – blijft voor iedereen toegankelijk. Het beveiligde deel was tot eind vorige maand bereikbaar door in te loggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voortaan dient iedereen die toegang wil tot dit deel van de webapplicatie daarvoor gebruik te maken van zijn elektronische identiteitskaart of burgertoken. Het Riziv voerde deze nieuwe toegangsmethode in om de gegevens maximaal te beschermen. Artsen, apothekers-biologen en tandartsen kunnen wel een mandaat geven aan én of meerdere mandaathouders die zich vervolgens met hun eigen elektronische identiteitskaart of burgertoken aanmelden.


Zie ook: http://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx