Te Gek!? lanceert de campagne 4 voor 12 om eens te meer de aandacht te vestigen op psychische problemen.

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische stoornis. Slapeloosheid, depressie, zelfmoordgedachten of psychosen. De stoornis kan verscheidene vormen aannemen. Daarnaast geeft nog eens één op vier aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Hoewel bijna de helft van de bevolking ermee geconfronteerd wordt, blijft in het openbaar praten over een psychische stoornis erg moeilijk. Zestig procent van de mensen met een psychisch probleem praat er niet alleen niet over, maar zoekt ook geen professionele hulp. Daarom is het belangrijk alert te blijven voor de signalen dat het niet zo goed gaat met iemand. Te Gek!? wil iedereen vier signalen leren kennen en herkennen die op een mogelijk probleem wijzen.

De vier signalen zijn: verandering in het gedrag, verandering emoties, zich terugtrekken en zeggen dat het niet goed gaat. Met de campagne wil de organisatie de bevolking er attent op maken dat wanneer ze één of meerdere van deze signalen opvangen, er mogelijk een probleem is. Een aantal do’s en don’t geven vervolgens aan hoe men best iemand kan helpen waarbij men de signalen vaststelt. Bij de do’s staat onder meer dat men de signalen ernstig moet nemen, erover moet praten met de betrokken persoon en wanneer nodig professionele hulp zoeken. Tot de don’t behoren het minimaliseren van de problemen, het instant aanreiken van oplossingen en de belofte er met niemand anders over te praten. Dat is immers een belofte die je niet kan nakomen wanneer je professionele hulp inroept.

de professionele hulp waar Te Gek!? in eerste instantie naar verwijst, is de huisarts. “Die kan direct helpen of doorverwijzen naar een hulpverlener in de buurt”, geeft de organisatie mee. Op de webstek van de campagne wordt een link gelegd naar mediwacht.be zodat iedereen makkelijk en snel een huisarts kan bereiken. Verder geeft de webstek ook link naar de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Geestelijk Gezond Vlaanderen, Tele-Onthaal, AWEL en de Zelfmoordlijn.


www.4voor12.be.