Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) verandert zijn naam in Vlaams Instituut Gezond leven. De naamsverandering moet de koerswijziging symboliseren die het instituut onderging. Voortaan wil men ook het grote publiek informeren over gezond leven in het algemeen en gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, roken en mentale gezondheid in het bijzonder.

De interesse van de bevolking voor een gezond leven en de manier waarop dat best bereikt kan worden, neemt de laatste jaren steeds meer toe. Bewijs daarvan zijn initiatieven als Start to run, het succes van kookboeken die bepaalde hypes promoten, maar ook bijvoorbeeld de verhoogde aandacht en gevoeligheid voor burn-out. Onder meer door de massa aan informatie die op het internet te vinden is, zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. De verwarring slaat toe. Nu eens leest men dat a gezond is, dan weer b. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil een duidelijk antwoord geven op die vragen.

“We merken dat de Vlaming nood heeft aan een organisatie die op een onafhankelijke, heldere en betrouwbare manier duidelijkheid schept in de chaos van aanbevelingen die gezond leven promoten”, verduidelijkt Marc Morris, voorzitter van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Daarom wil het instituut zijn doelpubliek, dat zich voorheen beperkte tot zorgverstrekkers en beleidsmakers, verbreden. De nieuwe naam moet duidelijk maken waar het instituut voor staat. “Onze nieuwe naam is duidelijk, hij roept meteen de juiste associaties op en is herkenbaar. Als instituut zijn we bezig met hoe omgeving en gedrag kunnen worden aangepast met het oog op gezonder leven. Daarnaast zijn we ook een erkende expertise-organisatie voor specifieke leefstijlthema’s zoals gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak en mentale gezondheid. ‘Gezond Leven’ dekt dus deze brede lading”, stelt Linda De Boeck, directeur van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

De nieuwe koers van het Vlaams Instituut Gezond Leven wordt binnenkort in de praktijk gebracht door de lancering van een nieuwe, actieve voedingsdriehoek. Het is de bedoeling dat de nieuwe voedingsdriehoek duidelijke en vooral ook haalbare gezondheidsboodschappen formuleert voor het grote publiek.