Vanaf 1 januari volgend jaar krijgen zelfstandigen die ziek zijn al na twee weken een uitkering. Dat keurde de regering vandaag op voorstel van Maggie De Block en Denis Ducarme goed.

Voor zelfstandigen die ziek worden, geldt momenteel een carensperiode van vier weken. De ministers Maggie De Block (Open VLD) van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Denis Ducarme (MR) van Middenstand en Zelfstandigen legden de ministerraad een voorstel voor om die periode te halveren tot twee weken. Vandaag keurde de ministerraad het voorstel goed. “Door de carensperiode te halveren willen we onze zelfstandigen beter beschermen. Als zij straks ziek worden en daardoor niet meer kunnen werken, zullen ze dubbel snel als vandaag op financiële steun kunnen rekenen”, zegt De Block.

Zelfstandigen die vandaag ziek worden, krijgen een dubbele straf: ze moeten hun activiteit stopzetten en moeten bovendien gedurende een maand met eigen middelen zien rond te komen. Die periode duurt te lang. Om financiële problemen te vermijden nemen sommige zelfstandigen hierdoor zelfs helemaal geen ziekteverlof, terwijl ze daar wel nood aan hebben.

Uit de prognoses blijkt dat deze maatregel volgend jaar positieve gevolgen zal hebben voor 17 006 zelfstandigen: 14 172 zelfstandigen die langer dan één maand arbeidsongeschikt zijn, zullen hun ziekte-uitkering twee weken vroeger ontvangen en 2834 zelfstandigen die tussen de twee weken en één maand arbeidsongeschikt zijn, zullen ook op een uitkering kunnen rekenen, terwijl ze in het huidige systeem geen uitkering zouden krijgen. De regering trekt in 2018 een budget van 9,4 miljoen euro uit voor deze maatregel.