De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen plaatst vraagtekens bij de registratie van palliatieve sedatie zoals ze gevraagd wordt door dr. Wim Distelmans.

De afgelopen uitte dr. Wim Distelmans, voorzitter van de Evaluatie- en Controlecommissie Euthanasie, kritiek op de praktijk van palliatieve sedatie. Hij herlanceerde het idee om het wetgevend kader, dat vandaag enkel geldt voor euthanasie, uit te breiden tot palliatieve sedatie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf dit weekend in De Zevende Dag aan minstens voorstander te zijn van een soort aangifteplicht. “Zij zullen hiervoor bij ervaren hulpverleners in moderne levenseindezorg maar weinig medestanders vinden”, stelt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) overtuigd. “Anders dan euthanasie is palliatieve sedatie normaal medisch handelen. Een symptoom dat niet op een andere manier verlicht kan worden, wordt gelenigd door het bewustzijn van de patiënt zo veel als nodig te verlagen. Als dit gebeurt met de intentie om het leven te beëindigen, dan is dit oneigenlijk gebruik en fout.”

Verplichte registratie van palliatieve sedatie zal volgens de federatie enkel de papiermolen doen draaien, maar het oneigenlijk gebruik niet belemmeren. “De aangifteplicht van euthanasie, een acte die wel volledig buiten het normale medische handelen valt, verhindert ook niet dat meer dan een derde van alle gevallen van euthanasie niet wordt aangegeven”, merkt de federatie fijntjes op. De FPZV vermoedt dat het onderwerp naar voor wordt geschoven om de aandacht af te leiden van het feit dat de euthanasiepraktijk in België nog nooit werd geëvalueerd door het parlement. In Nederland gebeurde dat al driemaal.

“Levenseindezorg is nooit eenvoudig en soms ronduit complex. Daarom heeft ons land een goed uitgebouwd netwerk van palliatieve equipes en referenten, zowel in de ziekenhuizen, de thuiszorg als in de woonzorgcentra. Elke arts, elke hulpverlener kan er een beroep op doen. Elke zieke in een palliatief stadium kan er, ook bij de uitklaring en uitwerking van euthanasie of palliatieve sedatie, door worden bijgestaan. Deze equipes bij elke levenseindebeslissing inzetten, of het nu om euthanasie of palliatieve sedatie gaat, moet misschien opnieuw op tafel worden gelegd. Het is aan het ziekbed dat zorgvuldige en kwaliteitsvolle levenseindezorg zijn beslag moet krijgen. De expertise van palliatieve equipes kan hierin een doorslaggevende rol spelen. Euthanasie en palliatieve sedatie bieden beide een eigen en specifieke bijdrage aan een menswaardig levenseinde. Het ene idealiseren door het andere verdacht te maken helpt geen enkele zieke vooruit”, besluit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.