Volgens de peilpraktijken van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is de epidemische drempel voor influenza nog niet bereikt.

In de voorbije week (1 tot 7 januari) raadpleegden 103 mensen per 100 000 inwoners een huisarts met een griepaal syndroom. Daarmee blijft de griepactiviteit onder de epidemische drempel van 141 raadplegingen per 100 000 inwoners. Het aantal raadplegingen met griepaal syndroom zit op exact dezelfde hoogte als een jaar geleden. Een week later werd toen wel de epidemische drempel bereikt.

De incidentie van consultaties stijgt weliswaar, maar onvoldoende om van een epidemie te spreken. De peilpraktijken verzamelden vijf respiratoire stalen. Eén staal was positief voor influenza A(H1N1) en twee stalen waren positief voor influenza B\Yamagata. Ook de incidentie van raadplegingen voor acute luchtweginfecties stijgt bij volwassenen.


Zie ook: https://www.wiv-isp.be