Vanaf vandaag kunnen artsen hun stem uitbrengen voor de Orde der Artsen.

Alle artsen die op 8 oktober 2017 ingeschreven waren op de lijst van de Orde der Artsen en die op die datum niet geschorst waren, kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Orde. Artsen de hun e-mailadres ter beschikking hebben gesteld, krijgen vandaag een e-mail waarin ze worden opgeroepen hun stem uit te brengen op een beveiligd platform, waarvan de link in de e-mail staat. Artsen die geen e-mailadres hebben opgegeven, krijgen op hun wettelijke woonplaats een brief met een oproep te stemmen. Ook zij kunnen enkel elektronisch hun stem uitbrengen. De stemming is verplicht en loopt tot 7 maart 2018. Om 16 uur wordt de stemperiode afgesloten.

De uitslag van de verkiezingen wordt daarna aangeplakt in een lokaal van de zetel van de desbetreffende provinciale raad en wordt eveneens gepubliceerd op de website van de Orde. Bezwaren tegen de uitslag kunnen per aangetekende brief verstuurd worden. De Raad van Beroep doet binnen de dertig dagen uitspraak over de klacht.


Zie ook: www.ordomedic.be/nl/verkiezingen