In de zomer verhoogt de blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een studie van Sciensano. Het instituut maakt duidelijk dat de preventieadviezen niet alleen gelden voor 65-plussers en kinderen, maar ook voor iedereen tussen 25 en 64 jaar.

Dat 65-plussers en kinderen kwetsbaar zijn voor smog- en ozonpieken was al langer gekend. Onderzoek van Sciensano, het voormalige Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, toont aan dat luchtvervuiling ook een risicofactor is voor sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten bij mensen tussen 25 en 64 jaar. Omdat ze nooit echt als risicogroep werden beschouwd, volgt deze groep niet meteen de preventieadviezen op. Nochtans vertoeven ook zij vaak in de buitenlucht. Daarom lanceert Sciensano het advies aan de hele bevolking om zijn gedrag aan te passen bij ozonpieken en smogwaarschuwingen.

Die preventieadviezen zijn makkelijk samen te vatten in drie aandachtspunten:

  • beperk blootstelling aan de buitenlucht en probeer activiteiten ’s ochtends te plannen;
  • vermijd fysieke inspanningen tussen 12 en 22 uur;
  • blijf bij hitte en ozonpieken in een koele ruimte en hydrateer je.

Volgens de studie van Sciensano neemt het sterfterisico voor de hele bevolking tijdens de zomer toe wanneer de gemiddelde ozonconcentratie gedurende vier opeenvolgende dagen hoger is dan100 microgram per kubieke meter of wanneer stikstofdioxide stijgt met 10 microgram per kubieke meter. De effecten verschillen naargelang de leeftijd, het seizoen en kunnen zowel onmiddellijk, vertraagd als cumulatief zijn.