Hoewel de grote meerderheid van de Belgen vertrouwen heeft in vaccinaties, blijft waakzaamheid geboden. Het begin van het schooljaar is het geschikte moment om de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren onder de loep te nemen.

De afgelopen zomermaanden verschenen met de regelmaat van de klok berichten in de media waaruit zou moeten blijken dat steeds grotere groepen mensen zich afkeren van vaccinaties. Dat er in bepaalde regio’s van Nederland (de Bijbelgordel) een probleem bestaat, is geweten. Maar wie de kranten las, kreeg de indruk dat ook in de rest van Europa, en dus ook in België er steeds meer mensen voor kiezen om zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren. Uit de resultaten van een enquête door het gezondheidsmagazine Bodytalk blijkt dat allemaal nogal mee te vallen. Negen ouders op tien geven aan dat hun kinderen alle vaccinaties kregen. Slechts één procent zegt zijn kinderen tegen geen enkele kinderziekte te laten vaccineren. “De zo luidruchtige anti-vaccinatiebeweging lijkt slechts een minieme minderheid te kunnen overtuigen”, concludeert Bodytalk.

Dat de Belgen hun kinderen massaal laten vaccineren, betekent niet dat ze niet kritisch staan tegenover vaccinaties. Vooral in Franstalig België is de scepsis groot. Slechts 53% heeft alle vertrouwen in het vaccinatieprogramma. In Vlaanderen is dat 72%. De belangrijkste bron om aan informatie te raken is in Vlaanderen Kind & Gezin, gevolgd door de huisarts en de pediater. In Wallonië is de volgorde omgekeerd. De overheid schiet volgens een aanzienlijk aantal landgenoten te kort in het verstrekken van informatie.

De Vlaamse overheid grijpt het begin van het nieuwe schooljaar aan om de aandacht te vestigen op het belang van vaccinaties, niet alleen op jonge leeftijd maar wel het hele leven lang. Op de website www.laatjevaccineren.be geeft Zorg en Gezondheid een exhaustief overzicht van alle mogelijke vaccinaties. Het maakt daarbij de opdeling per leeftijd (0-3 jaar, 4-18 jaar, 19-64 jaar en 65+). Naast de vaccinatieschema’s en de vaccins, wordt ook aangegeven of een vaccin al dan niet gratis is en bij wie men terecht kan voor een vaccinatie. De huisarts is daarbij de constante die de patiënt zijn hele leven lang kan vaccineren, van difterie en polio tot de griep.