Omdat het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk niet steeds een eigen arts bereid vindt om euthanasie uit te voeren, biedt het sinds kort de mogelijkheid aan huisartsen om dat binnen de muren van het ziekenhuis te doen.

Een patiënt die opgenomen is in het ziekenhuis, kan euthanasie vragen. Wanneer aan alle wettelijke voorwaarden en zorgvuldigheidseisen is voldaan, is de euthanasie in principe mogelijk. Het ZOL stelt echter vast dat er binnen het ziekenhuis niet steeds een arts gevonden wordt om de euthanasie ook daadwerkelijk uit te voeren. Om dat probleem aan te pakken, werkte het ziekenhuis na gesprekken met de lokale huisartsen een nieuwe regeling uit die het op een correcte manier mogelijk moet maken om huisartsen de euthanasie te laten uitvoeren in het ziekenhuis. De regeling bevat enkele belangrijke elementen:

  1. De patiënt moet om een andere reden dan euthanasie opgenomen zijn in het ziekenhuis. De euthanasievraag is er pas gekomen tijdens de opname.
  2. De familie en de naasten van de patiënten moeten geïnformeerd worden over de euthanasievraag. Slechts in uitzonderlijke, goed gemotiveerde gevallen, valt die verplichting weg.
  3. Het begrip ‘huisarts’ wordt breed geïnterpreteerd. Dat wil zeggen dat de euthanasie zowel kan worden uitgevoerd door de vaste huisarts van de patiënt als door een Leif-arts of een andere huisarts (bijvoorbeeld een familielid van de patiënt).
  4. De huisarts verklaart zich akkoord om de zorgvuldigheidseisen toe te passen en wordt daarbij ondersteund door de diensten van het ZOL.
  5. Er wordt een ad hoc overeenkomst ondertekend door de hoofdarts en de huisarts zodat die op een wettelijke manier activiteiten kan uitoefenen in het ziekenhuis.
  6. De euthanatica worden gebruikt zoals dat in het ZOL gebruikelijk is.