Huisartsen om hulp gevraagd bij zorgpad burn-out

Op vraag van het Riziv ontwikkelde het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven een zorgpad om personen met een burn-out te ondersteunen in het proces van terugkeer naar werk. Huisartsen worden opgeroepen mee te werken aan de evaluatie van het zorgpad.

Gedurende één jaar verzamelt het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven gegevens van ongeveer 500 patiënten die arbeidsongeschikt zijn door een burn-out. In de interventiegroep begeleidt de huisarts de patiënt via het zorgpad. In de controlegroep verleent de huisarts de zorg zoals hij die zou hebben verleend als hij niet aan het proefproject had deelgenomen. Huisartsen die aan het proefproject willen deelnemen zullen vier à vijf patiënten in de studie integreren en elke patiënt minstens vier keer op raadpleging zien. Per patiënt die in de studie wordt opgenomen, ontvangt de huisarts 60 euro.

Neem deel aan het onderzoek