Financieel beleid

De huisartsenkring heeft als vzw heel wat financiële verplichtingen. Het financieel gezond houden van de vzw is een belangrijke taak van het bestuur en de penningmeester. Domus Medica ondersteunt de huisartsenkringen in hun financieel beleid aan de hand van opleidingen, financiële wegwijzers, draaiboeken, …

Financiële tijdsbalk huisartsenkringen

Als huisartsenkring (vzw) heeft u heel wat periodieke boekhoudkundige fiscale verplichtingen. Er zijn ook een aantal deadlines voor de overheid i.v.m. de subsidiëring (jaarverslag kring, …). We hebben ze voor u (in samenwerking met SBB) op een tijdslijn gezet, zodat u overzichtelijk weet wanneer u welke verplichtingen/deadlines heeft.

Vergoeding bestuursleden HAK

Van bestuursleden van een kring wordt veel verwacht. Het is vanzelfsprekend dat bestuursleden hiervoor een vergoeding kunnen genieten. Vergoedingen mogen niet zo maar uitgekeerd worden en er zijn heel wat technische spelregels mee gemoeid. Het kennisdomein kringen van Domus Medica bespreekt ze voor u in dit dossier ‘vergoedingen bestuursleden huisartsenkringen’.

Soorten vergoedingen, ficheplicht, BTW, bedrijfsvoorheffing, vrijwilligersvergoeding, auteursrechten,... komen in dit dossier aan bod.       

Financiële wegwijzers

Domus Medica ontwikkelde samen met SBB enkele financiële wegwijzers om het financieel beleid van uw kring te ondersteunen. We plannen dit dossier de komende maanden nog verder uit te breiden.

Aangifte patrimoniumtaks vereniging (HAK, wachtpost, …) voor 31 maart

De aangifte patrimoniumtaks moet elk jaar vóór 31 maart gebeuren (voor verenigingen met een vermogen van meer dan 25.000 euro). Deze wegwijzer verduidelijkt hoe de aangifte ingediend moet worden door vzw’s zoals huisartsenkringen, wachtposten, …

Fiscale fiche 281.50

Voor 30 juni moeten de fiscale fiches 281.50 over het vorige kalenderjaar ingediend zijn. Onze wegwijzer verduidelijkt wat er op de fiches moet komen en hoe deze ingediend moeten worden. Duid deze datum dus zeker aan op uw tijdlijn van  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Aangifte rechtspersonenbelasting

De aangifte rechtspersonenbelasting voor de vzw huisartsenkring of wachtpost moet online via BizTax ingediend worden. De aangifte dient spontaan te gebeuren. De uiterlijke indieningsdatum van de aangifte is meestal eind september. Deze infofiche in bijlage loodst u door het proces hoe u deze aangifte moet doen.

Financiële opleidingen

Volgende financiële kringopleidingen staan gepland:

  • zaterdag 6 oktober 2018: Hoe hou je een kring financieel gezond?

Organisatie van een wachtpost, eerstelijnszones, overleg met de 2de lijn, …steeds meer opdrachten komen op de huisartsenkringen af. De subsidies blijven echter dezelfde en volstaan soms niet om de extra taken op te nemen. De huisartsenkring financieel gezond houden is dan ook niet evident.

Sylvia Thienpont, senior consultant social profit bij SBB, geeft u tips en tricks mee om de huisartsenkring financieel gezond te kunnen houden.

  • zaterdag 8 december: de nieuwe vzw-wetgeving – impact op de huisartsenkringen en wachtposten

De kringvergadering van 2018 zal plaats vinden op zaterdag 8 december (10.30u-15u) te Antwerpen. Dit jaar staat het nieuw verenigingsrecht centraal. Het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is immers ingediend bij de Kamercommissie. Dit nieuwe verenigingsrecht zal een grote impact zal hebben op bestaande en nieuwe vzw’s (statutenwijzigingen, …zullen noodzakelijk zijn).

Domus Medica volgt voor u alle wijzigingen op!

Meer informatie over het programma volgt binnenkort.