Oproep huisartsarme zones

Jaarlijks kunnen de huisartsenkringen een uitbreiding of beperking aanvragen van de prioritaire zones. Deze prioritaire zone is één van de voorwaarden om als huisarts een premie van 20.000 EUR te ontvangen voor een eerste installatie in, of verhuis naar een dergelijke zone.

Aan de voorzitters van de huisartsenkringen wordt het volgende gevraagd:

 • Aan de huisartsenkringen van de steden Antwerpen en Gent wordt gevraagd om het aantal huisartsen per wijk/gemeente te bezorgen. Op deze manier kan er nagegaan worden of een wijk/gemeente als prioritaire zone kan beschouwd worden. 
 • Alle andere huisartsenkringen bekijken de lijst met alle Vlaamse gemeenten die het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de huisartsenkringen bezorgt. 
 • Uw gemeente staat in het groen: de gemeente is een prioritaire zone.  De kring hoeft geen extra stappen te ondernemen indien de kring wenst dat deze gemeente een prioritaire zone is.
 • Voor de steden Brugge, Leuven, Mechelen, Hasselt en Kortrijk wordt de huidige bepaling van prioritaire zone onveranderd toegepast. Dit kadert in de toepassing van het grootstedelijk beleid, zoals gedefinieerd in de regelgeving.   Deze steden kunnen eventueel een uitbreiding aanvragen.
 • De huisartsenkring kan een uitbreiding van een prioritaire zone aanvragen, indien volgende voorwaarden voldaan zijn:
  • minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners (we houden rekening met aantal huisartsen jonger dan 65 jaar);
  • of minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners.

   Wenst de huisartsenkring voor een gemeente, of een deel ervan, een uitbreiding aan te vragen, dan kan de huisartsenkring in een aparte kolom het aantal huisartsen jonger dan 65 jaar die de huisartsenkring heeft geregistreerd invullen.
 • De huisartsenkring kan een ook een beperking van een prioritaire zone aanvragen.

Aanvraag indienen

De aanvragen moeten worden ingediend via onderstaand document. Dit document wordt samen ingediend met het exceldocument waarop het aantal huisartsen per gemeente ingevuld staat. In 2018 was de deadline hiervoor 30 juni 2018. De aanvragen kunnen enkel worden ingevuld door de voorzitter van de huisartsenkring.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid evalueert de ingediende aanvragen en maakt een voorstel van aanpassing van prioritaire zones op. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de artsensyndicaten die hun akkoord (of advies in consensus) terug overmaken.

Het finale voorstel wordt doorgegeven aan de minister, die uiteindelijk beslist welke uitbreidingen van zones prioritair worden.

Het overzicht met prioritaire zones wordt steeds retroactief toegepast vanaf 1 juni 2018 en wordt op de website van Zorg en Gezondheid gepubliceerd.